Au falsificat acte oficiale pentru a obtine un contract

Omul de afaceri din Petrosani, Alin Simota a fost trimis în judecatã într-un nou dosar penal. Procurorii DNA aratã modul  în care a actionat Simota pentru a obtine finantarea de la Ministerul Dezvoltãrii.
In luna mai a anului 2008, Consiliul Judetean Hunedoara (CJ Hunedoara) a depus cererea de finantare în vederea acordãrii unei asistente financiare  nerambursabile prin Programul Operational Regional 2007-2013 – Axa prioritarã 3 – Domeniul major de interventie 3.1 în scopul realizãrii proiectului Ambulatoriu integrat din cadrul Spitalului Judetean de Urgentã Deva – modernizarea si echiparea cu aparaturã de specialitate. În urma acestei solicitãri, între Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Locuintei, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional 2007-2013 (AM POR), prin Agentia pentru Dezvoltare Regionalã Vest, în  calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional 2007-2013 si unitatea administrativ-teritorialã judetul Hunedoara, în calitate de beneficiar, a fost încheiat contractul de finantare având ca obiect acordarea unei finantãri nerambursabile de cãtre AM POR,  pentru implementarea proiectului intitulat Ambulatoriu integrat din cadrul Spitalului Judetean de Urgentã Deva – modernizarea si echiparea cu aparaturã de specialitate si  o valoarea totalã de 5.638.868,46 lei, din care valoare eligibilã 4.389.764,29 lei (3.731.299,65 lei FEDR; 570.669,35 lei bugetul national si 87.759,29 lei  co-finantare eligibilã a beneficiarului).
În anul 2009, pentru realizarea lucrãrii, CJ Hunedoara a organizat o licitatie publicã pentru atribuirea contractului de executarea lucrãrilor si de furnizare a  produselor pentru modernizarea si dotarea cu aparaturã de specialitate a Ambulatoriului integrat din cadrul Spitalului Judetean de Urgentã Deva. Valoarea estimatã a contractului a fost de 4.136.952,1 lei, termenul de depunere a ofertelor fiind stabilit pentru data de 28.10.2009 ora 9:00.
“Atât în anuntul de participare, cât si în Fisa de date a achizitiei s-a specificat faptul cã sursa de finantare o reprezintã fonduri structurale POR-FEDR si buget local, contractul înscriindu-se într-un proiect finantat din fonduri comunitare prin Programul Operational Regional 2007-2013.  Conform anuntului de participare publicat în SEAP, pct. III.2 – CONDITII DE PARTICIPARE, operatorii economici participanti la procedurã trebuiau sã depunã declaratii privind neîncadrarea în prevederile art.181 din OUG nr.34/2006 (pct.III.2.1.3) si  certificate constatatoare privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de platã cãtre bugetul de stat si cãtre bugetul local (pct. III.2.1.4). În art.9.A.24 din contractul de finantare se  specificã expres faptul cã în scopul atribuirii contractelor de servicii, furnizare, executie de lucrãri necesare pentru implementarea proiectului, beneficiarul, în  calitate de autoritate contractantã, are  obligatia de a respecta prevederile legislatiei nationale în domeniul achizitiilor publice, nerespectarea acestei obligatii conducând la neeligibilitatea cheltuielilor efectuate. Conform art.5 alin.1 si 2 din acelasi contract, cheltuielile sunt eligibile dacã sunt în conformitate cu H.G. nr.759/2007 si cu conditia sã fie efectuate în conformitate cu  termenii si conditiile contractului”, aratã rechizitoriul procurorilor.  Au fost solicitate o serie de documente din partea celor care s-au prezentat la licitatie. S-a solicitat, de asemenea, prezentarea câte unui certificat constatator privind îndeplinirea obligatiilor exigibile de platã atât cãtre bugetul de stat, cât si cãtre bugetul local,  documente care sã fie depuse în original/copie legalizatã, ofertantul care nu si-a îndeplinit obligatiile fiscale putând fi exclus de la procedurã.
Octombrie 2009 – începeau contestatiile
La data de 28.10.2009 a avut loc deschiderea ofertelor depuse în vederea atribuirii contractului de achizitie publicã. Una din firmele participante la licitatie a contestat participarea la licitatie a unei societãti controlate de Alin Simota, afirmând cã aceastã societate figureazã pe site-ul ANAF având datorii la bugetul de stat (DGFP si autoritãtile locale) si cã se aflã în procedura de executare silitã, solicitând expres membrilor comisiei sã verifice aceste aspecte. Numai cã Simota a prezentat documente din care rezultã faptul cã societatea nu are datorii la bugetul de stat. Documente falsificate.
“În cuprinsul  certificatului de atestare fiscalã nr. (…..) 8.10.2009 eliberat de DGFP Hunedoara, depus în cadrul procedurii de atribuire de SC (…..) SRL în copie legalizatã, societatea figureazã în  evidente cu obligatii 0 (zero) la bugetul de stat la data de 8.10.2009.   Din certificatul de atestare fiscalã nr.(…..)8.10.2009 pus la dispozitia organelor de urmãrire penalã în original de AJFP Hunedoara prin adresa nr.(…..) 26.11.2015 rezultã  faptul cã, în realitate, la data de 8.10.2009 SC (…..) SRL figura cu datorii totale la bugetul de stat de 133.042 lei restantã si accesorii în valoare de 19.721 lei. Coroborând cele douã documente a rezultat faptul cã documentul depus de SC (…..) SRL în procedura licitatiei a fost falsificat”, aratã rechizitoriuL DNA.
Alin Simota a fost trimis în judecatã de Directia Nationalã Anticoruptie, pentru complicitate la comiterea infractiunii de folosire de documente false care a avut ca urmare obtinerea pe nedrept de fonduri europene în forma  participatiei improprii. Procesul va începe la Tribunalul Hunedoara, iar inculpatã alãturi de Simota este si Natalia Panduru, reprezentantã a uneia dintre societãtile detinute în trecut de acesta.  Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Administratiei Publice  s-a constituit parte civilã în cauzã cu suma de 2.582.629 lei, la care se adaugã dobânda legalã aferentã, calculatã pânã la data restituirii.
Monika BACIU

Un comentariu la „Au falsificat acte oficiale pentru a obtine un contract

  • 18 septembrie 2018 la 08:19
    Permalink

    Cine era tata hotilor si presedinte al consiliului judetean ,nimeni altu decit partenerul de furat al lui SIMOTA si anume hotul hotilor IOAN MIRCEA MOLOT.

    Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.