Rechizite pentru beneficiarii programului Bahtalo

Municipalitatea de la Lupeni desfãsoarã un amplu proiect  dedicat persoanelor defavorizate. Sute de copii din municipiul Lupeni sunt inclusi în acest proiect a cãrui valoare este de 7 milioane de euro. Prin proiect se urmãreste integrarea persoanelor defavorizate în societate si combaterea marginalizãrii, iar copiii sunt trimisi, obligatoriu, la scoalã. Astfel, odatã cu începerea scolii cei mici au primit rechizite.
“Proiectul presupune acordarea de rechizite copiilor. Astfel, sute de copii au primit rechizite noi. Pentru mine, ca profesor, este foarte important ca acesti copii sã fie integratI în sistemul educational. Doar prin educatie existã evolutie, educatia fiind sansa la un viitor mult mai bun”, a declarat Lucian Resmeritã, primarul municipiului Lupeni.  Obiectivul general al proiectului este  reducerea numãrului de comunitãti marginalizate în care existã  populatie apartinând minoritãtii roma aflate în risc de sãrãcie si excluziune socialã, prin implementarea de mãsuri integrate, de care vor beneficia în total un numãr de 960 de persoane.
Monika BACIU

Advertisements