Valea Jiului: Existã scoli care nu au primit aviz (încã)

Cele mai multe scoli care nu au primit avizul inspectorilor sanitari sunt în Valea Jiului. Directia de Sãnãtate Publicã a judetului Hunedoara a dat publicitãtii o statisticã din care rezultã acest lucru, însã, situatia este pe cale de a fi reabilitatã chiar în acest an scolar.
Si asta, pentru cã toate si-au remediat problemele. Atâta doar cã lucrãrile nu sunt chiar gata.
„În judetul Hunedoara sunt 9 unitãti scolare care nu au autorizatie sanitarã de functionare. Dintre acestea, 6 sunt în Valea Jiului”, a spus dr. Cecilia Birãu, purtãtor de cuvânt al DSP Hunedoara. Una dintre unitãtile neacreditate este Scoala nr 2 din Colonia Petrosani, pentru cã gãzduieste si grãdinita, însã, are sanse mari sã primeascã avizul sanitar, pentru cã lucrãrile sunt ca si finalizate aici.
„Are notificare de respingere din anul 2012, deoarece nu are circuite functionale pentru fiecare categorie de copii, aici existând si o grãdinitã. Dupã cum am fost anuntati, atât de Inspectoratul Scolar, cât si de  primãrie, se  executã lucrãri de  reabilitare pentru grãdinitã. Încã se lucreazã la realizarea bransamentelor si, probabil, în decursul acestui an se va realiza”, a mai spus purtãtorul de cuvânt al DSP.
O altã scoalã se aflã chiar în centrul Petrosaniului si aici este valabilã aceiasi situatie. Asta pentru cã sediul vechi al Scolii I.G.Duca nu primeste avizul din aceleasi motive.
„Nici aici nu se asigurã circuite functionale:  vestiar pentru prescolari si grupuri sanitare pentru personal, dar existã finantare PNDL pentru o clãdire nouã. Lucrãrile sunt în derulare si se preconizeazã finalizarea lor pânã la finele acestui an”, adaugã dr. Cecilia Birãu.  Si la Câmpu lui Neag existã o scoalã si o  grãdinitã ce vor fi avizate în scurt timp, pentru cã si acolo s-au fãcut investitiile necesare.  „Aici avem clar depuse documentele pentru autorizarea  sanitarã a acestor unitãti, pentru cã au fost în derulare reparatii capitale si reabilitarea prin finantarea PNDL, deci vor functiona pe baza unei autorizatii sanitare de functionare”, a conchis dr. Cecilia Birãu,  purtãtor de cuvânt al DSP Hunedoara. De altfel, cei de la DSP spun si despre  grãdinita din Iscroni, dar aici copiii deja s-au mutat în noua locatie, iar o altã unitate fãrã avizul sanitar este  grãdinita  în Aninoasa si care se aflã într-un  bloc. Si aici primarul  a promis o nouã  constructie.  Ultima unitate fãrã avizul sanitar este la Petrila si este vorba despre o grãdinitã cu program normal situatã pe strada Republicii.  Si aici, însã, existã  un proiect de finantare a unei noi constructii, termenul de finalizare fiind estimat pentru anul viitor.
Diana Mitrache

Advertisements