Pesta porcinã africanã interzice orice adunare care implicã animale

România este în plinã epidemie de pestã porcinã africanã. În 12 judetene din tarã a fost confirmatã prezenta virusului, astfel cã la nivel administrativ se întãresc mãsurile de prohibitie.
Târgurile, dar si expozitiile de animale sunt interzise. Nicio administratie localã sau asociatie nu poate organiza astfel de evenimente. Mãsura vine ca urmare a extinderii pestei porcine africane pe teritoriul tãrii.
“Având în vedere situatia epidemiologicã la nivelul României privind pesta porcinã africanã, începând cu data de 10.09.2018, se interzice, pe o perioadã nedeterminatã, organizarea pe teritoriul judetului Hunedoara a târgurilor si expozitiilor de animale de interes zootehnic (porcine, ovine, caprine, pãsãri, cabaline si bovine). Hotãrârea C.J.S.U. se va transmite tuturor unitãtilor administrativ teritoriale din judet”, aratã informarea Comitetului Judetean  pentru Situatii de Urgentã Hunedoara.  Prefectul judetului Hunedoara, Tiberiu Fabius Kiszely a dispus întãrirea si intensificarea controalelor la  transporturile de animale care tranziteazã sau au ca si destinatie judetul Hunedoara. De asemenea, institutiile implicate în gestionarea epizootiei  trebuie sã-si armonizeze procedurile de interventie pentru îngrãdirea efectelor pestei porcine în cazul aparitiei acesteia în judetul Hunedoara.
O peratiunile de dezinsectie, monitorizate de DSP
În contextul aparitiei în judet a primului caz  confirmat de infectie cu virusul West Nile si a unui alt caz suspect de îmbolnãvire cu acest virus, prefectul judetului Hunedoara a dispus monitorizarea operatiunilor de dezinsectie de cãtre specialisti ai Directiei de Sãnãtate Publicã. Principala cale de transmitere a acestei infectii la om este prin întepãtura de tântar si poate genera, în situatii severe, encefalitã iar în cazuri moderate sindrom febril si infectii asimptomatice. Pentru prevenirea contractãrii acestei boli, populatia judetului Hunedoara trebuie sã se protejeze de muscãturile de tântari iar autoritãtile locale au obligatia sã realizeze dezinsectii si amenajarea zonelor limitrofe bogate în vegetatie.
Directia de Sãnãtate Publicã a judetului Hunedoara a transmis tuturor primãriilor mãsurile pe care trebuie sã le adopte pentru a împiedica dezvoltarea tântarilor  vectori ce pot transmite infectia cu virus West Nile.
Monika BACIU

Advertisements