Apa din Valea Jiului, testatã si la nivelul UE

 

Apa care curge  la robinetele abonatilor din Valea Jiului este testatã de 4 ori, iar testarea se face si în laboratoarele tãrilor din cadrul Uniunii Europene. Pentru a se asigura cã apa este bunã de bãut, reprezentantii ApaServ Valea Jiului fac verificãri ale calitãtii apei prin mai multe filtre.
“ApaServ are 5 statii care iau apã de suprafatã, statii de tratare care sunt de la est la vest si asigurã  continuitatea serviciului, si de unde putem cã începe o primã analizã a apei pentru cã treptele de analizã a apei sunt atât de la apa brutã, apa care vine din pârâu sau lacul de acumulare Valea de Pesti, cât si de la toate treptele de tratare, apã decantatã, apã filtratã sau apã potabilã. La fiecare statie avem un laborator de analize fizico-chimice care functioneazã 24 din 24 de ore. Sunt 7 parametri care sunt monitorizati din orã în orã, avem alti parametri care sunt monitorizati din jumãtate în jumãtate de orã. Aceste monitorizãri sunt realizate în cadrul  laboratoarelor din fiecare statie de tratare de cãtre laborantele specializate. Ele au aceastã meserie”, a declarat Cristian Ionicã, director general al SC ApaServ Valea Jiului.  Prioritare la verificare sunt scolile, spitalele. La Laboratorul Central Dãnutoni-Aninoasa, se efectueazã acest tip de analize privind calitatea apei potabile, fiind înclus în programul de monitorizare si control al Apa Serv Valea Jiului, iar în paralel cu  acesta, se efectueazã  programul de audit al Directiei de Sãnãtate Publicã a judetului Hunedoara, functionând în baza Legii. 458/2002, modificatã de Legea. 311/2004.
“La Dãnutoni avem o echipã de 15 laborante si recoltatoare care au un program bine stabilit. Adicã acea apã care a iesit potabilã din statie este verificatã zi de zi atât pe partea de vest, cât si pe partea de est. În medie, sunt  aproximativ 300 de puncte de recoltare, care înseamnã în primul rând scolile, spitalele, restaurantele, capetele de retea si zonele în care am avut lucrãri cu o zi douã înainte. Noi, ApaServ facem  monitorizarea de control a apei care se face pe baza unor standarde”,  a mai declarat sursa citatã.  Un alt control îl efectueazã cei de la Directia de Sãnãtate Publicã Hunedoara. Este cea de-a doua verificare în ceea ce priveste calitatea apei. Urmeazã alte analize de laborator la Timisoara.
“Pe lângã monitorizarea noastrã este si auditul pe care îl fac cei de la Directia de Sãnãtate Publicã. De multe ori sunt puncte comune de recoltare, dar sunt si puncte de care noi nu stim. Mai avem un audit care ni-l face Centrul Regional de Sãnãtate Publicã de la Timisoara. Sunt unii indicatori fizico-chimici precum reactivitatea, pe care ni-l fac cei de la Timisoara. Practic, apa este monitorizatã de noi si auditatã de douã institutii”,  a mai spus Cristian Ionicã, director general al SC ApaServ Valea Jiului.  Un al patrulea control în ceea ce priveste calitatea apei din Valea Jiului se efectueazã în laboratoare de pe teritoriul Uniunii Europene. Procesul este unul complex, dar în urma cãruia existã încã o  confirmare a faptului cã apa care curge la robinetele abonatilor din Valea Jiului este numai bunã de bãut.
“Pe lângã acest control, mai este a patra parte.  Noi suntem înscrisi într-un regim de încercãri inter- laboratoare, laboratoare care sunt atât din România, cât si din tot spatiul Uniunii Eurepene. Acest laborator ne dã siguranta cã aparatul care mãsoarã un parametru fizico-chimic îl mãsoarã la fel de bine precum aparatul din Anglia, Timisoara, Paris. E o probã de apã cãreia i se dã un cod.  Acel cod ajunge la toate laboratoarele de apã care sunt înscrise în acest  program”,  a mai spus directorul ApaServ.  Sãptãmânal, ApaServ Valea Jiului dã publicitãtii valorile parametrilor  analizati pentru apã  potabilã. Si, conform  parametrilor analizati, apã potabilã din Valea Jiului este propice consumului, nefiind semnalatã nicio abatere de la normativele legale în vigoare.
Monika BACIU

Advertisements