Petrosani: Ce scoli nu au gaz? Care nu vor fi autorizate?

 

Directorii scolilor si liceelor din Petrosani s-au întâlnit la primãrie pentru a discuta cum este întâmpinat noul an scolar.  De luni dimineatã s-au fãcut toate demersurile ca scolile sã primeascã autorizatia de functionare. Cu toate acestea, vor exista unitãti scolare fãrã avizul DSP.
„În principiu, lucrurile sunt în regulã. Avem douã locatii: I.G Duca – sediul vechi si Scoala nr 2 din Colonie, care nu vor primi autorizatie sanitar-veterinarã, pentru cã  nu avem asigurate circuitele pentru clasele de  grãdinitã, care functioneazã în aceste clãdiri”, a spus primarul municipiului Petrosani,  Tiberiu Iacob Ridzi. Acesta, însã, va fi ultimul an în care aceste scoli nu primesc autorizatia de la DSP. Asta,  pentru cã douã grãdinite  nou-noute vor fi inaugurate în 2019, la începutul anului, iar acestea vor prelua grupele de prescolari care acum sunt în  incinta scolii, motiv pentru care DSP nu dã autorizatia de functionare.
„Cele douã grãdinite, si cea de la I.G Duca si cea de la Scoala nr 2, vor fi date în  functiune si atunci nu vor mai fi în scoalã copiii de la grãdinitã”, a mai adãugat primarul. Nici termoficarea nu mai este functionalã si singura scoalã în care vor mai fi probleme este Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida. „Toate scolile au încãlzire pe gaz. Avem o singurã problemã. Este vorba despre sala de sport si atelierul mecanic de la Colegiul Tehnic Dimitrie Leonida, care nu au încãlzire pe gaz metan, dar în urma rectificãrii bugetare sperãm sã gãsim resursele financiare sã finalizãm si acea investitie”, a conchis pãrimarul din Petrosani.
Diana Mitrache

Advertisements