Somajul, în scãdere în judetul Hunedoara

 

Rata somajului a scãzut, în judetul Hunedoara, potrivit oficialilor de la Agentia Judeteanã pentru Ocuparea Fortei de Muncã. Astfel, la sfârsitul lunii iulie, în judet rata somajului a fost doar de 3,73%, în scãdere cu 0,71% fatã de luna iulie 2017.
“Fatã de luna iunie 2018, rata somajului în judetul Hunedoara a scãzut, atingând la sfârsitul lunii iulie 2018 nivelul de 3,73%. Raportându-ne la rata somajului înregistratã la finele lunii iulie 2017 (4,44%), cea din luna iulie 2018 este mai micã cu 0,71%. În cursul lunii iulie 2018, în evidentele Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Muncã Hunedoara au fost înregistrati 1.157 someri, dintre care 395 provin din disponibilizãri curente de personal. La finele lunii iulie 2018, numãrul total al somerilor din judetul Hunedoara era de 6.755, din acre 3.234 someri indemnizati si 3.521 someri neindemnizati”, aratã AJOFM Hunedoara.  Din totalul somerilor, la sfârsitul lunii iulie 2018, femeile sunt în numãr de 3.425. Potrivit AJOFM, la nivelul Vãii Jiului situatia somerilor se prezintã astfel: 648 – Petrosani, 470 – Lupeni, 540 – Vulcan, 333 – Petrila. Tot în cursul lunii iulie, un numãr de 917 persoane au reusit sã se încadreze în muncã din care 243 de persoane pe duratã determinatã si 674 de persoane pe duratã nedeterminatã. În acelasi timp, un numãr de 1.305 persoane au iesit din evidentele AJOFM.
Monika BACIU

Advertisements