Municipiul Lupeni, santier în lucru

Municipiul Lupeni este într-o continuã si vizibilã transformare. Echipe de muncitori intervin în mai multe zone ale localitãtii.  Se modernizeazã  drumurile, trotuarele, se amenajeazã parcãri. Sunt doar câteva din lucrãrile care, la Lupeni, continuã într-un ritm accelerat.
“Continuãm derularea lucrãrilor la proiectul de asfaltare a strãzilor si trotuarelor din municipiul Lupeni, pe Bulevardul Pãcii în zona blocului 43. În aceastã zonã se executã lucrãri de modernizare a drumurilor si trotuarelor”, spune Lucian Resmeritã, primarul municipiului Lupeni. Un cartier cu  probleme însemnate este cartierul Stefan. Aici, edilii au decis sã nu mai astepte lucrãrile la reteaua de alimentare cu apã si canalizare si au demarat lucrãrile. Cartierul Stefan din municipiul Lupeni a devenit santier, astfel cã nivelul de trai al celor care trãiesc în zonã va creste considerabil dupã realizarea investitiei.
“Desi licitatia pentru lucrãrile de canalizare ce vor fi executate de Apa Serv Valea Jiului nu este finalizatã si întrucât nu se cunoaste data certã a derulãrii acestor lucrãri, ca urmare a numeroaselor sesizãri primite de la locuitorii din Cartierul Stefan, în urma discutiilor purtate cu acestia, am hotãrât începerea lucrãrilor de reabilitare a acestui cartier. Am început derularea lucrãrilor de reabilitare a drumului de la strada 8A în sus si refacerea rigolelor pentru scurgerea apei pluviale. Acum, continuãm lucrãrile de amenajare a rigolelor în Cartierul Stefan si pe strada Tusu”, a mai precizat primarul municipiului Lupeni.  Astfel, municipiul Lupeni îsi schimbã aspectul cu fiecare zi care trece.
Monika BACIU

Advertisements