Gunoaiele din Valea Jiului, în instantã / Supercom întoarce contractul de 120 de milioane

Un contract de 120 de milioane de lei pentru deseurile din Valea Jiului a fost contestat în instantã. Supercom a contestat procedura de atribuire a contractului pe zona 4 – Valea Jiului, dupã ce Asociatia de Dezvoltare Intercomunitarã Sistemul Integrat de Gestionare a Deseurilor judetul Hunedoara a stabilit operatorul.
Este vorba de asocierea TED Trans si Brai-Cãtã Brãila. Cei de la Supercom au solicitat revocarea raportului procedurii si a procesului verbal intermediar precum si respingerea ca inadmisibilã si neconformã a ofertei depuse de asocierea TED Trans si Brai-Cãtã Brãila si excluderea ofertantului din procedurã. Instanta le-a dat câstig de cauzã.
“Admite în parte contestatia formulatã de SC SUPERCOM S.A., prin presedinte- administrator unic Ilie Ionel Ciuclea, în contradictoriu cu autoritatea contractantã ASOCIATIA DE DEZVOLTAREA INTERCOMUNITARÃ „SISTEMUL INTEGRAT DE GESTIONARE A DESEURILOR JUDETUL HUNEDOARA”, la procedura de licitatie deschisã, organizatã în vederea atribuirii contractului de achizitie publicã având ca obiect „Delegarea gestiunii  serviciului de salubrizare în zona de colectare 4 Petrosani (Valea Jiului)”, si în consecintã: Anuleazã în parte procesul-verbal intermediar nr.7/26.03.2018, si anume mentiunile privind corectitudinea declarãrii ca admisibilã a ofertei asocierii SC BRAI-CÃTÃ SRL – SC TED TRANS 2002 SRL în cadrul procesului-verbal intermediar nr.2/04.12.2017, si respectiv reluarea procesului de evaluare începând cu faza de evaluare a  ofertelor financiare. Obligã autoritatea  contractantã intimatã la mãsuri de remediere constând în reevaluarea ofertei asocierii SC BRAI-CÃTÃ SRL – SC TED TRANS 2002 SRL,  în raport de legislatia aplicabilã si de  documentele aflate în dosarul achizitiei publice”, aratã solutia instantei.
Suspiciuni
Supercom a arãtat cã asocierea de firme cãreia i-a fost atribuit contractul nu a îndeplinit mai multe conditii. Câstigãtorii  contractului nu îndeplinesc cerintele de bonitate, neputând asigura cash-flow-ul. Mai mult, asocierea nu îndeplineste nici conditia experientei similare, iar oferta nu îndeplineste cerintele din caietul de sarcini. Acestea sunt motivele pentru care Supercom a actionat în instanti ADI Deseuri. Documentele prezentate de asocierea de firmã ridicã semne de întrebare.  Cei de la Supercom au acuzat autoritatea contractantã, în spetã ADI Deseuri de faptul cã nu a efectuat o verificare riguroasã a documentelor prezentate, în cazul firmei TED Trans 2002 SRL.
“Suma de 548.000 lei reprezintã o finantare ce nu poate fi utilizatã  exclusiv pentru executia acestui contract, deoarece adresa mentioneazã faptul cã aceastã sumã poate fi utilizatã si pentru executia acestui contract, deci nu doar pentru acest contract, în fapt pentru orice destinatie doreste TED Trans 2002 SRL, fãrã sã existe conditionalitãti/ restrictii exprese privind utilizarea exclusivã pentru acest contract (…), ceea ce înseamnã cã nu poate fi avutã în vedere la îndeplinirea cerintei”, noteazã cei de la Supercom.  Din aceste considerente, Supercom sustine cã oferta depusã este inacceptabilã.  Asocierea formatã din Brai-Cãtã si TED Trans 2002 nu îndeplineste  criteriul experientei, mai sustin cei de la Supercom, care contestã în instantã atribuirea contractului.  Mai sunt si alte probleme ridicate de cei de la SUPERCOM în ceea ce priveste atribuirea  contractului.  Firma Brai-Cãtã are contracte de salubrizare în mai multe judete. ADI Deseuri aratã cã  operatorul ce va câstiga licitatia pe Valea Jiului va trebui ca în primul an sã colecteze 61.223 tone deseuri, sã sorteze 20.880 tone si sã transfere (adicã sã ducã la Bârcea) 47.043 tone deseuri.
Monika BACIU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *