Regenerare urbanã la fosta minã Valea de Brazi

Primãria Uricani si-a propus sã implementeze un proiect de regenerare urbanã pe fostul amplasament al minei Valea de Brazi. În acest sens, a fost scos la licitatie contractul privind “Servicii de proiectare, verificare tehnicã a proiectãrii si asistentã din partea proiectantului pentru proiectul Regenerare urbanã – Fostul sediu administrativ E.M. Valea de Brazi”.
Valoarea contractului este de 53.838 lei. În data de 15.05.2018 a fost semnat contractul de finantare având ca obiect alocarea unei finantãri din bugetul M.D.R.A.P., O.I. ADR Vest, prin Programul Operational Regional 2014 -2020, Axa prioritara– Îmbunatãtirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabilã a patrimoniului cultural, Prioritatea de investitii 5.2, pentru realizarea obiectivului de investitii.
“În cadrul acestei prioritãti de investitie sunt vizate reconversia functionalã si/sau reutilizarea unor terenuri si suprafete abandonate si neutilizate din interiorul oraselor si transformarea lor în zone de agrement si petrecere a timpului liber pentru comunitate”, aratã documentatia.
Potrivit documentatiei, în vederea promovãrii revitalizãrii zonelor urbane, vor fi finantate mai multe tipuri de activitãti asupra terenurilor, printre acestea fiind enumerate demolarea clãdirilor, realizarea unei alei pietonale, piste pentru biciclisti, trotuare, amenajare de spatii verzi, crearea de facilitãti pentru recreere pe terenurile amenajate, montarea unor foisoare, pergole, instalare WI-Fi, dar si altele.
“În conformitate cu protocolul încheiat între CNH SÃ Petrosani si Primãria orasului Uricani, în data de 16.09.2004, o serie de obiecte aferente incintelor minei Valea de Brazi au fost dezafectate si  demolate, alt set de obiecte au fost dezafectate de utilaje si instalatii, clãdirile conservându-se în scopul atribuirii acestora pentru alte destinatii. În aceastã situatie se aflã si sediul administrativ al minei. Întrucât nu s-au gãsit investitori pentru folosirea lui în alte scopuri si nu a existat posibilitatea asigurãrii pazei, aceastã clãdire a fost vandalizatã, ajungând într-un stadiu avansat de degradare, o ruinã, o clãdire insalubrã care reprezintã un real pericol pentru populatie”, mai aratã documentatia.
Clãdirea a fost expertizatã tehnic în anul 2013, iar raportul de la acel moment arãta cã structura clãdirii este grav afectatã. Din interior s-a furat absolut tot, chiar si peretii au fost demolati.
Ce vor sã facã?
Dupã reconversie, edilii vor sã includã zona în circuitul turistic si de agrement, iar potrivit edililor investitia va contribui la cresterea economicã a zonei.
“Varianta constructivã de realizare a investitiei este demolarea clãdirii fostului sediul administrative al EM Valea de Brazi, sistematizarea terenului si amenajarea peisagisticã a acestuia prin introducerea mai multor specii de arbori si arbusti, instalarea unui sistem de irigatii mixt si dispunerea unor locuri de recreere si este singura solutie posibilã din punct de vedere tehnic, economic si social pentru aplicarea planului de regenerare urbanã. Scopul principal al acestei lucrãri este reconversia si refunctionalizarea terenului si suprafetelor degradate a fostului sediu administrativ al EM Valea de Brazi-orasul Uricani”, aratã edilii. Mina de la Valea de Brazi a fost închisã în anul 1998.
Monika BACIU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *