Absolventii sunt asteptati sã se înscrie în evidentele AJOFM Hunedoara

Odatã cu terminarea anului scolar 2017-2018, absolventii institutiilor de învãtãmânt sunt asteptati sã se înscrie în evidentele Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Muncã pentru a beneficia de asistentã personalizatã în vederea identificãrii si ocupãrii unui loc de muncã.
Absolventii înregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de muncã beneficiazã de informare si consiliere profesionalã, mediere pentru identificarea unui loc de muncã, precum si de facilitãti financiare. De asemenea, în scopul asigurãrii mobilitãtii si reintegrãrii pe piata muncii, absolventii pot participa gratuit la programe de formare profesionalã.
Persoanele care într-o perioadã de 60 de zile de la finalizarea studiilor nu s-au încadrat în muncã potrivit pregãtirii profesionale si sunt înregistrati la Agentiile Locale si Punctele de Lucru din raza de domiciliu/ resedintã, pot solicita acordarea indemnizatiei de somaj dacã nu urmeazã o formã de învãtãmânt, nu realizeazã venituri sau realizeazã venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referintã în vigoare (500 lei).
Se considerã cã nu au reusit sã se încadreze în muncã dacã fac dovada cã, în perioada de 60 de zile de la data absolvirii,  s-au înregistrat la agentiile pentru ocuparea fortei de muncã ori la alti furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupãrii fortei de muncã, acreditati în conditiile legii, în vederea medierii pentru încadrare în muncã.
Indemnizatia de somaj se acordã absolventilor, la cerere, pe o perioada de 6 luni,  calculatã de la data expirãrii celor 60 de zile de la absolvire si constã într-o sumã fixã, lunarã, neimpozabilã al cãrei cuantum este de 250 lei. Nu beneficiazã de acest drept  absolventii licentiati ai facultãtilor de medicinã, medicinã dentarã si  farmacie care, la data solicitãrii dreptului, au promovat concursul national de rezidentiat pe locuri sau posturi,  în conditiile legii. Absolventii institutiilor de învãtãmânt si absolventii scolilor speciale, în vârstã de minimum 16 ani, care, în termen de 60 de zile de la absolvire, se înregistreazã la agentiile pentru ocuparea fortei de muncã si se angajeazã cu normã întreagã  pentru o perioadã mai mare de 12 luni, beneficiazã, din bugetul asigurãrilor pentru somaj, de o primã de insertie egalã cu de 3 ori  valoarea indicatorului social de referintã în vigoare la data încadrãrii (3 x 500 lei).
Prima de insertie se acordã în douã transe, astfel:
a) o transã egalã cu 50% din cuantumul stabilit, la data angajãrii;
b) o transã egalã cu 50% din cuantumul stabilit, dupã expirarea perioadei de 12 luni de la angajare.
În cazul în care absolventii nu se prezintã în intervalul de 60 de zile de la terminarea studiilor, au dreptul sã se înregistreze ca persoane aflate în cãutarea unui loc de muncã, beneficiazã de toate  serviciile oferite de agentiile pentru ocuparea fortei de muncã, însã pierd dreptul la indemnizatie de somaj. Elevii care nu au situatia scolarã încheiatã la unele discilpline, se pot înregistra în evidentele ANOFM în  termen de 60 zile de la data promovãrii examenului de corigentã (data înscrisã în adeverinta eliberatã de institutia de învãtãmânt). Înregistrarea în evidentele AJOFM ca persoanã aflatã în cãutarea unui loc de muncã este o etapã prealabilã si obligatorie în vederea obtinerii facilitãtilor acordate potrivit Legii nr. 76/2002 privind privind sistemul asigurãrilor pentru somaj si stimularea ocupãrii fortei de muncã.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *