Apa Serv, actiuni pentru îmbunãtãtirea activitãtii

Mii de sesizãri, bransamente ilegale, facturi neplãtite si multe altele. Sunt doar câteva din problemele curente ale operatorului de apã si canal din Valea Jiului. Pentru a creste performanta, reprezentantii ApaServ Valea Jiului au întreprins în anul 2017 mai multe actiuni prin care sã îmbunãtãteascã activitatea societãtii. Vizate au fost toate palierele din cadrul societãtii de apã.
Mii de reclamatii
Doar anul trecut, la ApaServ Valea Jiului au fost înregistrate peste 3000 de reclamatii. Aproape toate au fost rezolvate cu operativitate, însã au fost cazuri în care solutionarea reclamatiilor a excedat sfera de actiune a celor de la ApaServ. În acelasi timp au fost înregistrate sI reclamatii nefondate.
“Au fost înregistrate 3522 reclamatii (2.296 – apã si 1264 – canal), din care 3111 au fost rezolvate în totalitate, 58 au fost rezolvate partial, 51 nu au fost fondate, iar 274 nu au fost de competenta ASVJ. Un numãr de 2090 reclamatii au fost rezolvate în mai putin de  24 de ore, 577 reclamatii au fost  rezolvate între 24-48 ore si 815 reclamatii au fost rezolvate în peste 48 ore”, aratã raportul de activitate al SC ApaServ Valea Jiului.
Neplata facturilor – problema stringentã
Neplata facturilor de cãtre abonati este poate una din cele mai stringente probleme cu care se confruntã operatorul de apã si canal din Valea Jiului. În acest sens au fost întreprinse toate demersurile posibile si legale pentru recuperarea sumelor de la rãu-platnici.
“Au fost întocmite si respectate programe de recuperare a creantelor, s-au luat toate mãsurile pentru recuperarea debitelor mai vechi de 45 de zile: în vederea consilierii directe au fost convocati un numãr de 546 abonati; au fost întocmite 14.492 somatii de platã; în urma activitãtii privind recuperarea creantelor pânã la finele anului 2017 Serviciul Recuperare Creante a emis un numãr de 118 ordine de debransare în valoare totalã de 1.835.164,87 lei pentru un numãr de 3.467 utilizatori. A fost încasatã suma de 1.360.256,90 lei (1.078.088,68 lei din ordinele de debransare emise în cursul anului 2017 si 282.168,22 lei din ordinele de debransare nefinalizate la data de 31 decembrie 2016). În urma ordinelor de debransare emise în cursul anului 2017 au fost debransati 316 utilizatori de la reteaua publicã de alimentare cu apã  potabilã; s-au încheiat angajamente de platã în valoare totalã de 517.760,16 lei pentru un numãr de 235 abonati, cu termene de platã de maxim 36 luni; au fost formulate un numãr de 553 actiuni civile pentru recuperare creante în valoare de 1.265.353,80 lei; au fost înaintate executorilor judecãtoresti 229 cereri de executare silitã în vederea recuperãrii creantelor pe calea executãrii silite pentru un debit de 259.036,65 lei, executorii judecãtoresti au virat cãtre SC ApaServ Valea Jiului suma de 208.840,79 lei”, mai aratã raportul ApaServ Valea Jiului.
Furtul de apã a rãmas, în continuare, o cutumã în rândul multor abonati. Numai cã angajatii ApaServ încearcã sã depisteze astfel de actiuni ilicite.
“S-au atras noi abonati prin acordarea în anul 2017, a 115 avize de bransare la reteaua de apã potabilã si 64 avize de racordare la reteaua de canalizare; Pentru stabilirea unor raporturi echitabile între distribuitor si consumator s-au executat un numãr de 1.493 bransamente separate; s-au identificat bransamente ilegale fiind formulate 220 plângeri penale, prejudiciul total fiind de 153.371,10 lei din care s-a încasat suma de 10.516,97 lei; au fost verificati 5.423 abonati debransati  anteriori si 157  instalatii interioare ale condominiilor; au fost efectuate 7.584 sigilãri de contoare”, mai mentioneazã în raport.
Totodatã, în cursul anului 2017 au fost efectuate 1064 verificãri metrologice la  contoarele de apã rece pentru clientii interni si 1436 de verificãri metrologice pentru clientii externi. Din aceastã activitate, ApaServ a atras încã 30.352,54 lei. Pentru anul 2018, reprezentantii operatorului de apã si canal din Valea Jiului si-au propus sã continue pe baza  acelorasi principii, de transparentã, seriozitate si operativitate.
Monika BACIU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *