Platforma de la Dâlja va fi ecologizatã

Notã conceptualã si temã de proiectare pentru “desfiintare platformã de stocare temporarã a deseurilor din municipiul Petrosani”.  Consiliul Judetean Hunedoara face un prim pas pentru desfiintarea si ecologizarea locului în care a functionat platforma de stocare temporarã a deseurilor, din municipiul Petrosani. În acest context,  a fost aprobatã nota conceptualã si tema de proiectare.
“Gestionarea deseurilor menajere este o problemã deosebit de importantã pentru autoritãtile administratiei publice locale din judetul Hunedoara, care au trebuit sã gãseascã solutii adecvate de conformare cu legislatia de mediu. La art. 1, alin.3 din Hotãrârea Consiliului Judetean Hunedoara nr. 227/2016 privind aprobarea dãrii în administrarea  municipiului Vulcan – prin Consiliul Local al municipiului Vulcan, a obiectivului “platformã de stocare temporarã a deseurilor în municipiul Petrosani” se precizeazã cã “la finalizarea contractului de administrare, dupã efectuarea operatiunilor de transport a cantitãtilor de deseuri stocate pe platforma din Petrosani, la depozitul conform de la Bârcea Mare, platforma de stocare temporarã de la Petrosani revine în administrarea Consiliului Judetean Hunedoara, în vederea executãrii lucrãrilor de dezafectare/desfiintare a platformei, ecologizãrii amplasamentului si aducerii acestuia la stadiul initial”, aratã documentul CJH.  În anul 2016, Consiliul Judetean Hunedoara a hotãrât construirea unei  platforme de stocare temporarã a deseurilor în municipiul Petrosani, pe un  teren în suprafatã de 4.000 metri pãtrati, situat în zona Dâlja.
Monika BACIU

Advertisements