Investitii din resurse proprii

Complexul Energetic Hunedoara trebuie sã îsi conformeze termocentralele la cerintele de mediu. Banii ar trebui sã provinã din resurse proprii.  Problema la Complexul Energetic Hunedoara este cã nu dispune de fonduri pentru astfel de lucrãri.
Termocentrala Paroseni – 2030
În urma lucrãrilor realizate la termocentrala Paroseni, aceasta ar putea functiona pânã în anul 2030. Lucrãrile sunt realizate în proportie de 96%, aratã oficialii Ministerului Energiei.  “În cadrul Societãtii Complexul Energetic Hunedoara SA, la Sucursala Electrocentrale Paroseni investitia care vizeazã realizarea unei instalatii de desulfurare astfel încât sã se încadreze în valoarea limitã de emisie a dioxidului de sulf în gazele de ardere de 400 mg/Nmc si investitia privind  sistemul de colectare, transport si depozitare a zgurii si cenusii în slam dens, este realizatã în proportie de 96%. Dupã finalizarea acestei investitii, grupul energetic va functiona pânã în anul 2030”, aratã ministerul.
Termocentrala Mintia – situatie criticã
Termocentrala de la Mintia este într-o situatie criticã. Aici nu s-au realizat niciun fel de lucrãri. Termocentrala functioneazã în baza unor planuri de tranzitie. “Grupurile energetice nr. 5 si nr.6 din cadrul Sucursalei Electrocentrale Mintia pot functiona pânã la data de 30.06.2020 în baza Planului National de Tranzitie. Grupurile nr. 3 si nr.4 pot functiona pânã la data de 31.12.2018 pe baza Planului National de Tranzitie si apoi, pânã în 2030, în conditiile conformãrii la cerintele de mediu. În principiu investitiile din domeniul energetic se fac de cãtre companiile din acest sector din surse proprii sau atrase în numele  acestora”, mai aratã oficialii ministerului.
Ministerul Energiei sustine cã sunt necesare investitiile în cadrul complexelor energetice.
“Societãtile Complex Energetic Hunedoara (care exploateazã cãrbune huilã) si Complex Energetic Oltenia (care exploateazã cãrbune lignit) au obiective de investitii urgente finantate finantate din surse proprii si din surse bancare cu garantie de stat pentru instalatia de desulfurare a gazelor de ardere, instalatia noncataliticã de reducere a cantitãtii de Nox, investitii pentru lucrãri de refacere eu mediului pentru fiecare perimetru care se va închide în perioada 2016-2030, ca urmare a scoaterii din functiune a exploatãrilor miniere. La aceste investitii se adaugã investitii suplimentare în  vederea conformãrii la noile BAT-uri pentru anul 2021, care impun cerinte si mai restrictive pentru emisiile de SO2, Nox si particule, ceea ce creazã conditii din ce în ce mai dificile pentru sectorul cãrbune”, mai aratã documentul. Problema este cã CEH nu dispune de fondurile necesare pentru realizarea investitiilor. Nici  credite nu poate  contracta.
Monika BACIU

Advertisements

Un comentariu la „Investitii din resurse proprii

  • 2 aprilie 2018 la 09:28
    Permalink

    Cred ca titlul are legatura mai degraba cu 1 aprilie ….

Comentariile sunt închise.