Decizia Comisiei Europene privind prelungirea activitãtii minei Lupeni a fost publicatã

Decizia Comisiei Europene privind prelungirea activitãtii de extractie a cãrbunelui de la Mina Lupeni a fost publicatã. Documentul nu a fost tradus încã în limba românã, însã acesta prevede continuarea activitãtii pânã în data de 31 decembrie 2024.
Conform documentului publicat pe site-ul oficial, mãsura prevede “ajutor de stat pentru închidere”. Decizia a fost publicatã sub forma unui amendament în ceea ce priveste “modificarea mãsurilor de ajutor pentru închiderea minelor în România”. Documentul a fost transmis încã de marti la Ministerul Energiei, însã acesta se aflã la tradus în limba românã.
Trei decizii incluse
Trei alte decizii ale Comisiei Europene în ceea ce priveste închiderea minelor necompetitive din Valea Jiului au fost luate în considerare. Prima face referire la initialã de la care a pornit închiderea minelor, si anume la ajutorul acordat Companiei Nationale a Huilei în anul 2011. 
“Autoritãtile române au specificat cã s-au folosit criterii tehnice si economice pentru a evalua viabilitatea diferitelor unitãti de productie. În cadrul analizei, au fost luate în considerare evolutia celor sapte unitãti în ultimii cinci ani, precum si situatia rezervelor geologice existente, gradul de certitudine a acestora si posibilitãtile de exploatarea eficientã în perioada 2011-2018. Analiza realizatã de autoritãtile române a avut în vederea realizarea unei clasificãri a unitãtilor producãtoare de cãrbune pentru a evalua unitãtile producãtoare de cãrbune care, în anumite conditii, îsi pot continua activitatea fãrã ajutor de stat, în raport cu cele care nu îsi pot continua activitatea fãrã ajutor de stat. (…)Celelalte unitãti de productie, si anume Lonea, Livezeni, Lupeni si Vulcan, îsi continuã activitatea de exploatare si recuperare a huilei. Acestea vor începe procesul de privatizare în temeiul legii române nr. 137/2002 privind anumite mãsuri pentru accelerarea privatizãrii”, arãta decizia C(2012) 1020 final , din anul 2011.
La acel moment, autoritãtile române au confirmat faptul cã “notificarea priveste în mod exclusiv mãsurile de ajutor pentru închiderea a 3 mine necompetitive pânã în 2018 si cã nu include posibilitatea de a plãti datorii istorice, sau mãsurile de restructurare a Companiei Nationale a Huilei. Ajutorul care urmeazã sã fie acordat în temeiul notificãrii actuale priveste exclusiv facilitarea închiderii a 3 mine necompetitive pânã în anul 2018”.

A doua decizie la care fac referire oficialii europeni este legatã de “prelungirea ajutorului pentru suportarea costurilor exceptionale pentru închiderea minelor în România”.
“Modificãrile aduse schemei initiale se referã la prelungirea schemei si la redistribuirea valorii ajutoarelor pentru a acoperi costurile exceptionale legate de închiderea unitãtilor de productie, în temeiul articolului 4 din decizia Consiliului, pânã cel târziu în 2019. (…)Lucrãrile legate de închiderea lucrãrilor subterane si a lucrãrilor miniere, precum si de mãsurile de sigurantã si de recultivare a solurilor de suprafatã au înregistrat întârzieri din diferite motive: (i) înfiintarea cu întârziere a societãtii care sã implementeze planul de închidere si lucrãrile aferente, (ii) unele pãrti din proiectul tehnic pentru lucrãri au trebuit reproiectate întrucât s-a constatat cã nu erau adecvate, (iii) probleme cu drepturile de proprietate asupra terenurilor de suprafatã, (iv) obtinerea cu întârziere a permiselor si autorizatiilor administrative relevante si, în sfârsit, (v) contractarea cu întârziere a lucrãrilor legate de închiderea lucrãrilor subterane si a lucrãrilor miniere. Din cauza întârzierilor mentionate mai sus, lucrãrile subterane au putut începe abia la sfârsitul anului 2013. Totodatã, a fost necesarã pãstrarea unei pãrti a personalului pentru o perioadã mai lungã de timp, ceea ce a condus la o redistribuire a costurilor exceptionale suportate pentru angajati si protectie socialã. În plus, sumele alocate pentru aceste costuri trebuie adaptate pentru a se tine cont de noile dispozitii legislative privind protectia socialã care au intrat în vigoare între timp în România”, arãta decizia C(2015) 8066 final  Comisiei Europene din anul 2015.
La acel moment, autoritãtile române au obtinut extinderea duratei de închidere a celor trei unitãti miniere din cadrul SNIMVJ “pânã la 31 decembrie 2019 a ajutorului pentru acoperirea costurilor exceptionale în conformitate cu articolul 4 din decizia Consiliului, Comisia constatã cã România nu a putut respecta calendarul prevãzut în decizia initialã, conform cãruia ultima platã trebuia sã aibã loc la sfârsitul anului 2018”.
Ultimul caz la care fac referire oficialii europeni este legat de  “închiderea unor mine de cãrbune în România”. În anul 2016 s-a stabilit închiderea minelor Lupeni si Lonea din cadrul Complexului Energetic Hunedoara. “Mai multi indicatori economici au determinat autoritãtile române sã angajeze mãsuri pentru asigurarea lichidãrii a douã mine (adicã Lonea si Lupeni), din cele patru în functiune. Activitatea de extractie din cele douã mine cuprinde 2.285 de lucrãtori  pentru anul 2016, si o capacitate anualã de productie de 1 090 000 de tone de cãrbune. Mina Lonea mea opereazã sub licentã, pentru 2016 fiind stabilitã o productie maximã capacitate de 485.000 de tone; în timp ce în cadrul programului general anual capacitatea de productie a fost stabilitã la 232.000 de tone. Mina Lupeni functioneazã sub licentã, care pentru 2016 stabileste o productie maximã capacitate de 605.000 de tone; în timp ce în cadrul programului general anual capacitatea de productie a fost stabilitã la 296.000 de tone. Concluzia autoritãtilor române a fost cã cele douã mine nu pot sã devinã viabile si, prin urmare, au fost necesare demersurile pentru aprobarea ajutorului de stat pentru pentru închiderea minelor în conditiile stabilite de Consiliul”, aratã decizia C(2016) 7719 final a Comisiei Europene.
De atunci, oficialii Complexului Energetic Hunedoara, sindicatele, Consiliul Concurentei, dar si Ministerul Energiei au fãcut demersurile necesare pentru prelungirea activiãtii de extractie a cãrbunelui de la mina Lupeni, cel putin, pânã la finalul acestui an. Deocamdatã nu au fost publicate si informatiile complete cu privire la aceastã nouã situatie.
Monika BACIU

2 thoughts on “Decizia Comisiei Europene privind prelungirea activitãtii minei Lupeni a fost publicatã

 • 21 februarie 2018 at 20:10
  Permalink

  Ne bucuram pentru ortaci nostri de la EM Lupeni dar vrem sa se faca investitiile promise anul trecut de guvernul PSD – ALDE la EM Livezeni si EM Vulcan pentru a deveni rentabila huila din valea jiului .

  Reply
 • 22 februarie 2018 at 05:41
  Permalink

  Prelungirea activitatii va fi o noua catastrofa pentru Romania. Statul roman va fi nevoit sa pompeze in continuare bani in buzunarele hotilor si ale clientelei de partid. Solutia cea mai buna ar fi fost privatizarea minei, cum s-a intamplatat in perioada interbelica. Mafia rosie nu se lasa pana nu sugruma totul.

  Reply

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *