Asociatia Salvital, controlatã de Curtea de Conturi

Activitatea Asociatiei Salvital a fost verificatã de Curtea de Conturi. Perioada efectuãrii actiunii de control a fost din data de 27 noiembrie si pânã în 15 decembrie 2017.  Conform datelor, pentru anul 2017 asociatia si-a propus venituri de 4.565 mii lei, iar realizãrile au fost de 4.508 mii lei. Cheltuileile planificate au fost de 4.565 mii lei, iar cele realizate efectiv au fost în sumã de 3.486 mii lei. Inspectorii financiari au constatat cã “nu au fost fundamentate veniturile, din BVC, în baza unor documente încheiate conform prevederilor statutare sau legale” si “nu au fost întocmite justificãri cãtre membrii asociatiei cu privire la utilizarea sumelor primite”. Potrivit raportului Curtii de Conturi “abaterile constatate sunt în curs de valorificare”.
58 de membri are asociatia Salvital, dintre care 34 înregistreazã întârzieri la plata cotizatiilor. Potrivit presedintelui Salvital, Petru Mãrginean, cotizatiile membrilor se ridicã la suma de 3,83158 milioane de lei anual, iar cheltuielile sunt de 4,5 milioane de lei numai pentru a asigura salariile paramedicilor SMURD. Diferenta este acoperitã din esalonãrile de platã ale membrilor asociatiei. La nivelul judetului Hunedoara functioneazã 12 module SMURD. Trei sunt în subordinea ISU, si anume Lupeni, Baru si Bãita.
Monika BACIU

Advertisements