Orasul Uricani – strategie privind salubrizarea

Autoritãtile locale de la Uricani au pus la punct o strategie privind sistemul de salubrizare.  Este vorba de strategia localã cu privire la dezvoltarea si functionarea pe termen mediu si lung a serviciului public de salubrizare din orasul Uricani.
“Prevederile strategiei de dezvoltare si functionare a serviciului public de salubrizare în Orasul Uricani se aplicã pentru toate activitãtile serviciului public de salubrizare asa cum sunt definite în Legea 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitãtilor: colectarea  si transportul  deseurilor stradale; mãturatul, spãlatul, stropirea si întretinerea cãilor publice; curãtarea si transportul zãpezii de pe cãile publice si mentinerea în functiune a acestora pe timp de polei sau de înghet; colectarea si transportul deseurilor provenite din locuinte, generate de activitãti de reamenajare si reabilitare interioarã si/sau exterioarã a acestora; dezinsectia, dezinfectia si deratizarea”, aratã documentul.
Consiliul local a Orasului Uricani, în calitate de autoritate deliberativã, împreunã cu Primarul Orasului Uricani în calitate de autoritate executivã si de semnatar al contractului de delegare a gestiunii, sunt responsabili de asigurarea serviciului de salubrizare a Orasului Uricani si urmãresc respectarea de cãtre operator a indicatorilor de calitate a serviciului, a clauzelor contractuale si a legislatiei în vigoare referitoare la serviciul de salubrizare. Pentru orizontul de timp 2027, Obiectivul acestei strategii este atingerea nivelului mediu actual al tãrilor membre ale Uniunii Europene în ceea ce priveste principalii indicatori ai dezvoltãrii durabile a României.
Obiectiv national: Decuplarea cresterii economice de degradare a mediului prin inversarea raportului dintre consumul de resurse si crearea de valoare adãugatã si apropierea de indicii medii de performantã ai UE privind sustenabilitatea consumului si productiei. Autoritãtile locale merg pânã în anul 2030 în ceea ce priveste strategia.
Monika BACIU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.