Societatea de apã din Valea Jiului are buget

Consiliul Judetean Hunedoara a aprobat bugetul de venituri si cheltuieli a societãtii de apã din Valea Jiului. A fost nevoie de un vot din partea consilierilor judeteni întrucât ApaServ Valea Jiului are ca actionar majoritar Consiliul Judetean Hunedoara, cu un procent de 52% din actiuni.
“SC APA SERV VALEA JIULUI SA Petrosani si SC APA PROD SA Deva sunt operatorii regionali ai serviciilor de alimentare cu apã si de canalizare, care gestioneazã sistemele de apã organizate la nivelul Judetului Hunedoara, în baza contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apã si de canalizare, din ariile de operare. La acesti operatori economici, Judetul Hunedoara detine participatie majoritarã, respectiv: 52% din capitalul social al SC APA SERV VALEA JIULUI SA Petrosani, si 76% din capitalul social al  SC APA PROD SA Deva. Conform prevederilor art. 4 alin.(1) lit.a) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2013 privind întãrirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitãtile administrativ – teritoriale sunt actionari unici, ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritarã, bugetele de venituri si cheltuieli ale operatorilor economici, de interes judetean, respectiv SC APA SERV VALEA JIULUI SA Petrosani si SC APA PROD SA Deva, se aprobã prin hotãrâre a consiliului judetean, initiatã de ordonatorii principali de credite în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea sau în portofoliul cãrora se aflã operatorii economici respectivi”, aratã documentul aprobat de Consiliul Judetean Hunedoara.
Societatea de apã, ApaServ Valea Jiului urmeazã sã implementeze un nou proiect major a cãrui valoare este de 90 de milioane de euro.
Monika BACIU

Advertisements