Primãria Petrosani cautã partener pentru cinematograf

Autoritãtile locale de la Petrosani cautã partener pentru cinematograf. Lucrãrile de modernizare se apropie de final, iar pentru ca aici sã ruleze filme trebuie încheiat un contract cu o casã de distributie.
În acest sens, Consiliul Local al municipiului Petrosani urmeazã sã dezbatã proiectul de hotãrâre privind aprobarea “procedurii de selectie a partenerului în vederea functionãrii în conditii optime a cinematografului Victoria din municipiul Petrosani”.
“Având în vedere specificul activitãtilor care se vor desfãsura în cadrul acestui obiectiv, în spetã cele legate de proiectie cinematograficã, gale de film, festivaluri precum si imposibilitatea de a asigura desfãsurarea acestor tipuri de activitãti cu aparatul propriu al primãriei, este necesar a se încheia un parteneriat cu o societate specializatã în acest domeniu care, împreunã cu personalul din aparatul propriu al primarului angajat în acest scop, sã asigure functionarea în conditii optime a cinematografului la standarde de calitate”, aratã documentul ce urmeazã a fi aprobatã. Autoritãtile locale de la Petrosani sunt nevoite sã recurgã la aceastã procedurã, pentru a respecta procedurile legale.
“Întrucât parteneriatul public privat (…) nu poate fi aplicat în aceastã spetã si nu este prevãzut nici în legea privind achizitiile publice, pentru a asigura transparenta, impartialitatea, nediscriminarea în alegerea partenerului, s-a considerat oportunã aplicarea unei proceduri de selectie care sã respecte principiile OUG nr. 64/2009 privind gestionarea financiarã a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul de convergentã (…) pentru perioada de programare 2014-2020, chiar dacã acest obiectiv nu a fost finantat prin fonduri europene. În acest sens a fost elaboratã o procedurã de selectie a partenerilor care este supusã spre aprobare Consiliului Local”,  mai aratã documentele.
Obiectivul de investitii “reabilitarea si modernizarea cinematografului Victoria” din municipiul Petrosani, este finantat de Compania Nationalã de Investitii în cadrul Programului national de constructii de interes public sau social, subprogramul “sãli de cinema” si din bugetul local al municipiului Petrosani.
Monika BACIU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *