Firmele hunedorene fruntase la accesarea fondurilor europene

10 din 18 firme care au semnat contracte de finantare în cadrul Regio-Programul Operational Regional 2014-2020 cu Agentia pentru Dezvoltare Regionalã Vest sunt din judetul Hunedoara. La începutul acestei sãptãmâni a avut loc semnarea a încã 18 contracte de finantare cu microintreprinderi, întreprinderi mici si mijlocii din Regiunea Vest.
Finantarea nerambursabilã obtinutã de aceste companii este acordatã în cadrul Regio-Programul Operational Regional (POR) 2014-2020, axa prioritarã 2 „Îmbunãtãtirea competitivitãtii întreprinderilor mici si mijlocii”, Prioritatea de investitii 2.1 A. – Microintreprinderi si Prioritatea de investitii 2.2 IMM.
“Firmele care vor primi finantare activeazã în sectoarele: constructii, industria prelucrãtoare (fabricarea mobilei, betonului, fabricarea instrumentelor si dispozitivelor medicale, fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat, a utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice, a ambalajelor din plastic, precum si operatiuni de mecanicã generalã) dar si în domeniul hotelier, activitãti recreative, activitãti de realizare a înregistrãrilor audio si editare muzicalã precum si sãnãtate. Prin implementarea acestor proiecte se vor achizitiona echipamente, inclusiv programe informatice, care vor contribui la cresterea competitivitãtii economice, la dezvoltarea de noi produse sau servicii, precum si la crearea de noi locuri de muncã”, aratã un comunicat al ADRVEST.
Proiectele contractate cumuleazã o valoare totalã de 9,04 milioane euro, finantarea nerambursabilã fiind de 4,74 milioane euro (la cursul Inforeuro de 4,644 lei/euro). 14 din cele 18 contracte semnate astãzi au fost depuse în cadrul apelului de proiecte 2.1A Microintreprinderi. În cadrul acestui apel de proiecte au fost depuse 364 de proiecte cu o valoare a finantãrii nerambursabile de 55,14 milioane euro – valoare ce reprezintã 200,07% din alocarea regionalã pentru acest apel de proiecte (alocarea regionalã este de 27,56 milioane de euro). Dintre acestea, 98 de proiecte au fost contractate, 108 proiecte sunt transmise la Autoritatea de Management POR spre contractare, 13 proiecte se afla în etapa de precontractare, iar 145 de proiecte au fost respinse, retrase sau reziliate. De asemenea, celelalte 4 proiecte contractate au fost depuse în cadrul apelului de proiecte 2.2. IMM. În cadrul acestui apel de proiecte au fost depuse 68 de proiecte cu o valoare a finantãrii nerambursabile de 36,02 milioane euro – valoare ce reprezintã 176,92% din alocarea regionalã pentru acest apel de proiecte (alocarea regionalã este de 20,36 milioane de euro). Dintre acestea, 8 proiecte au fost contractate, 32 proiecte sunt transmise la Autoritatea de Management POR spre contractare, 14 proiecte se aflã  în etapa de precontractare, iar 14 de proiecte au fost respinse sau retrase. Atât apelul de proiecte destinat microintreprinderilor, cât si cel destinat IMM-urilor sunt în prezent închise.
Monika BACIU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *