Scriptic Valea Jiului este sprijinitã

Valea Jiului este sprijinitã la nivel declarativ. Existã programe de finantare pentru dezvoltarea zonelor defavorizate, printre care si zonele miniere. Numai cã pentru unele dintre aceste ghidurile de finantare nu au fost încã lansate. Este vorba în acest caz de domeniul educational si cel medical.
“În ceea ce priveste proiectele depuse în judetul Hunedoara pentru infrastructura de educatie si sanitarã, vã informãm cã apelurile pentru grãdinite, scoli precum si pentru cele privind ambulatoriile, centrele comunitare integrate, nu sunt încã lansate, Ghidurile solicitantului aferente acestor apeluri fiind în faza de elaborare. În consecintã, nu existã proiecte depuse pentru aceste tipuri de infrastructuri”, aratã un document al Ministerului Fondurilor Europene.
Prin Programul Operational Regional vor fi finantate 390 de proiecte din judetul Hunedoara.
“La nivelul judetului Hunedoara, prin Programul Operational Regional, sunt în curs de implementare un numãr de 390 de proiecte, având o valoare cumulatã de 131.132.2 lei si vizeazã urmãtoarele axe prioritare: îmbunãtãtirea competitivitãtii întreprinderilor mici si mijlocii, sprijinirea tranzitiei cãtre o economie cu emisii scãzute de carbon, îmbunãtãtirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabilã a patrimoniului cultural, îmbunãtãtirea infrastructurii rutiere de importantã regionalã, diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilã a turismului”, mai aratã oficialii ministerului de resort.
Complementar interventiilor sustinute prin POR, Programul Operational Infrastructurã Mare,  gestionat de MDRAPFE în calitate de autoritate nationalã, va sustine interventii care vor contribui la  ameliorarea deficientelor care privesc nivelul necorespunzãtor de dezvoltare a infrastructurii de bazã în România, atât în sectorul de transport, cât si în ceea ce priveste furnizarea unor servicii  publice de bazã infrastructura de apã si apã uzatã si managementul deseurilor la standarde europene.
Monika BACIU

One thought on “Scriptic Valea Jiului este sprijinitã

  • 10 ianuarie 2018 at 08:44
    Permalink

    importante sunt investitiile promise la minele vulcan si livezeni asa cum s-a promis ca sa fie rentabila huila de valea jiului nu in invatmant si medicina

    Reply

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *