Medicii de familie vor putea semna noile contracte cu CAS

Toti cei 135 de medici de familie din judetul Hunedoara care nu au semnat actele aditionale de prelungire a contractelor din anul 2017, în termenul legal, au depus cererile pentru încheierea contractelor de furnizare de servicii medicale în asistenta medicalã primarã, cu duratã determinatã (pânã la 31 martie a.c.), precum si toate documentele necesare în termenul stabilit pentru contractare.
Tinând cont de conditiile exceptionale în care se desfãsoarã aceastã etapã specialã de contractare a serviciilor medicale în asistenta medicalã primarã ieri membrii Consiliului de Administratie s-au întrunit într-o sedintã extraordinarã, pentru a aviza revizuirea strategiei si a calendarului de contractare, astfel încât, începând cu orele 14.00, medicii de familie sã poatã semna contractele pentru perioada ianuarie – martie 2018, finalizând procesul de contractare.
„Precizãm faptul cã, în calitate de reprezentant al intereselor asiguratilor, CAS Hunedoara a luat toate mãsurile si a fãcut toate demersurile necesare ca medicii de familie sã nu întâmpine dificultãti în pregãtirea si/ sau depunerea dosarelor de contractare în termenul legal, stabilit prin Strategia de contractare, avizatã de cãtre Consiliul de Administratie. Prin acest demers, CAS Hunedoara a dat dovadã de responsabilitate si solidaritate fatã de cei aproximativ 300.000 de asigurati hunedoreni care, începând de mâine dupã-amiazã vor putea beneficia de servicii medicale primare gratuite, decontate din Fondul asigurãrilor sociale de sãnãtate”, spun reprezentantii CAS Hunedoara.
Reprezentantii CAS Hunedoara sperã astfel sã se depãseascã într-un timp extrem de scurt blocajul creat prin refuzul unor medici de familie de a semna actele aditionale de prelungire a contractelor cu CAS.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *