Investitie de peste 1,5 milioane de lei finalizatã de Apa Serv Valea Jiului

ApaServ a finalizat o investitie de peste 1,5 milioane de lei, iar la sfârsitul lunii decembrie a încheiat cu Consiliul Judetean Hunedoara protocolul de predare-primire a acesteia. Este vorba despre investitia ,,Reabilitarea conductei OL 600 mm de încãrcare din sursa Taia a rezervoarelor 2×2000 mc Dãrãnesti”.
“În urma finalizãrii unei investitii finantate din fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene prin POS Mediu, a fost realizat Proiectul “Reabilitarea conductei OL 600 mm de încãrcare din sursa Taia a rezervoarelor 2×2000 mc Dãrãnesti”, în valoare de 1.290.036,50 lei ( fãrã TVA), respectiv 1.597.987,65 lei (cu TVA). Investitia publicã reprezintã constructie unei conducte cu lungime de 951 ml precum si a cãminelor de vane aferente si a subtraversãrilor conductei de la sursa de apã Taia – Petrila la rezervoarele de acumulare a apei Dãrãnesti. Potrivit Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 285/2016, infrastructura de apã si canalizare finantate din fonduri publice si din fonduri europene nerambursabile face parte din domeniul public al autoritãtilor locale. Programul lucrãrilor de investitii, sarcinile si responsabilitãtile consiliilor locale si ale operatorilor sau operatorilor regionali ai serviciului public de alimentare cu apã si canalizare, conditiile de restituire sau repartitie a bunurilor rezultate au fost stabilite prin contractul de delegare a gestiunii serviciilor  încheiat între ADI, în numele consiliilor locale si operatorul regional al serviciului public de alimentare cu apã si canalizare”, aratã documentul aprobat de Consiliul Judetean Hunedoara.
Dupã finalizarea investitiei, Consiliul Judetean Hunedoara a încheiat protocolul de predare-primire a lucrãrilor.
“Potrivit art. 44 alin. (4) din <LLNK 12006    51 11 201   0 61>Legea serviciilor comunitare de utilitãti publice nr. 51/2006, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare, dacã finantarea este asiguratã din alocatii bugetare publice, respectiv fonduri de la bugete locale sau de la bugetul de stat, fonduri garantate de bugetele locale sau bugetul de stat, bunurile realizate în cadrul programelor de investitii revin domeniului public al unitãtilor administrativ-teritoriale.  Totodatã, art. 44 alin. (4) prevede cã bunurile rezultate din finantare privatã în cadrul unor programe de investitii asumate de cãtre operator „revin în proprietatea publicã, ca bunuri de retur” la expirarea contractului de delegare a gestiunii serviciului, potrivit legii. Investitiile efectuate de cãtre operator din surse proprii se vor amortiza de cãtre acesta, exclusiv pe durata contractului de delegare a gestiunii, urmând sã fie transferate în domeniul public dupã recuperarea amortizãrii investitiei, gratuit si libere de orice sarcini.  Transferul investitiilor din fonduri publice de la operator cãtre UAT se realizeazã pe bazã de proces-verbal de predare-primire, ce se întocmeste potrivit Ordinului Ministrului Fondurilor Europene nr. 285/ 2016. Astfel, a fost întocmit Protocolul de predare-primire nr.16748/2017 a investitiei ,,Reabilitarea conductei OL 600 mm de încãrcare din sursa Taia a rezervoarelor 2×2000 mc Dãrãnesti” înaintat prin adresa nr. 41.356/03.11.2017 de cãtre conducerea S.C APA SERV VALEA JIULUI S.A Petrosani. Bunurile aferente investitiei prevãzute se înregistreazã în evidenta patrimoniului public al Judetului Hunedoara, si se transmit în administrarea operatorului regional de apã S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A Petrosani, completându-se în mod corespunzãtor contractul de delegare al serviciilor cu apã si de canalizare a localitãtilor din Valea Jiului”, mai aratã documentul CJH.
La bilantul finalului anului 2017, Costel Avram, directorul general al ApaServ Valea Jiului, amintea de investitiile realizate de societatea pe care o conduce.
”Am realizat extinderea retelei de distributie pe strada Coasta, Petrosani, strada Dãrãnesti – Petrosani, dar si extinderea retelei de canalizare în zona magazinului BILLA – Petrosani,  Cimpa – Lonea, pe strada Castanilor – Petrila ori Serponi, Uricani. Un alt proiect de care sunt bucuros cã l-am finalizat este cel legat de Straja. Am realizat canalizarea menajerã în statiunea Straja – Lupeni atât cu fonduri proprii cât si cu ajutorul Consiliului Judetean Hunedoara, care a alocat pentru colectorul menajer în statiunea turisticã Straja-Lupeni peste 2 milioane de lei”, a mai spus Avram.
S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petrosani este operator regional pentru serviciul de alimentare cu apã potabilã si de canalizare în zona localitãtilor din Valea Jiului, organizat ca societate comercialã pe actiuni, având ca actionar majoritar – Judetul Hunedoara prin Consiliul Judetean Hunedoara – persoanã juridicã care detine un procent de 52,33 % din totalul actiunilor.  S.C. APA SERV VALEA JIULUI S.A. Petrosani îsi desfãsoarã activitatea potrivit Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apã si de canalizare, încheiat cu Asociatia de Dezvoltare Intecomunitarã „Apa Valea Jiului”- în numele unitãtilor administrativ-teritoriale membre, contract înregistrat la registraturã Consiliului Judetean Hunedoara sub nr. 1657/19.03.2009. Potrivit acestui contract, operatorul regional de apã are obligatia exploatãrii, întretinerii si administrãrii  infrastructurii de apã si canal existente în zona oraselor din Valea Jiului. Una dintre atributiile esentiale ale operatorului regional de apã S.C APA SERV VALEA JIULUI S.A Petrosani, este aceea de implementare a programelor de investitii cofinantate de Comisia Europeanã prin programele operationale sectoriale de mediu fiind finalizat proiectul de reabilitare a infrastructurii de apã si apã uzatã, finantat prin POS –Mediu 2007-2013, în valoare de 40 milioane de euro. La data prezentei se aflã în pregãtire aplicatia de finantare pentru Proiectul „Modernizarea infrastructurii de apã si apã uzatã în judetul Hunedoara (Valea Jiului)”-  finantat prin POIM 2014 – 2020.
Monika BACIU

Un comentariu la „Investitie de peste 1,5 milioane de lei finalizatã de Apa Serv Valea Jiului

  • 8 ianuarie 2018 la 01:16
    Permalink

    Monika BACIU, nu v-ati saturat sa-l tot ridicati in slavi pe traseistul politic Avram, care pentru cetateanul de rand n-a facut decat sa scumpeasaca apa si sa taie apa la oameni? Noi cititorii….ne-am cam saturat!

    Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.