Douã noi programe de studiu acreditate la UPET

An pregãtitor pentru învãtarea limbii române si masterat în administratie publicã. Sunt cele douã programe de studii pentru care Universitatea din Petrosani are acreditate.  La sfârsitul lunii noiembrie, cei de la ARACIS au emis acreditãrile pentru programele care aduc un plus valoare institutiei de învãtãmânt superior.
An pregãtitor pentru învãtarea limbii române
Începând cu anul universitar viitor, la Universitatea din Petrosani, studentii strãini vor putea urma cursuri de limba românã. Institutia de învãtãmânt superior din Valea Jiului a primit acreditare pentru organizarea cursurilor de limba românã. „La începutul acestui an universitar am avut douã vizite din partea ARACIS si au fost acreditate douã nouã programe de studii. Este vorba de un an pregãtitor de limba românã pentru cetãtenii strãini, unde studentii care vor sã acceseze programe de studii din oferta Universitãtii Petrosani, la licentã, masterat sau doctorat pot sã învete timp de un an de zile limba românã. Vor învãta vocabular de specialitate, conform tipului de studii pe care îl urmeazã, stiinte ingineresti, stiinte economice sau socio-umane. Durata programului este de un an de zile, este vorba de 30 de credite pe care le acumuleazã, iar capacitatea de scolarizare pe care am obtinut-o este de 25 de studenti/an. Taxele pe care trebuie sã le plãteascã acesti studenti, dacã provin din spatiul non-UE sunt de 270 de euro/lunã pentru stiintele ingineresti si 220 euro/lunã pentru cei care studiazã la stiinte economice si stiinte socio-umane. Dacã studentii provin din statele UE, taxa este 2000 lei/an”, a declarat conf.univ dr.ec. Codruta Dura, prorector cu probleme de învãtãmânt. Oficialii institutiei de învãtãmânt superior din Valea Jiului au fãcut demersurile pentru acreditarea acestui program în urma cererilor pe care le-au primit din partea studentilor. “În trecut am avut cereri din partea unor cetãteni care doreau sã studieze la programele din domeniul ingineriei miniere si neavând organizat acest an pregãtitor trebuia sã îi redirectionãm cãtre alte universitãti din tarã ca sã învete limba românã. În felul acesta sperãm sã putem atrage 25 de studenti strãini în fiecare an. Dacã vorbim de cetãtenii strãini care trebuie sã învete limba românã pentru a putea sã participe la cursuri, avem din statele non-UE 10 doctoranzi si acestia provin din Israel, Siria si Camerun. Mai avem si 7 cetãteni turkmeni, care au venit în urma unui acord bilateral încheiat între Ministerul Educatiei Nationale si Turkmenistan”,  a mai spus sursa citatã.
Specialisti în administratia publicã
Cel de-al doilea program de studii care a fost acreditat la Universitatea din Petrosani vizeazã formarea de specialisti în administratia publicã. Este nivelul al II-a de studii universitare, si anume de masterat.
“Cel de-al doilea program de studii se numeste “Administratie public si dezvoltare comunitarã” si este un program de studii masterale conform sistemului de învãtãmânt Bologna. Am dorit sã înfiintãm acest program de studii masterale deoarece avem o cerere mare de studenti la licentã la programul administratie public si acestia nu aveau posibilitatea sã îsi continue studiile universitare în cadrul universitãtii noastre. Programul de studii are o duratã de doi ani, are 120 de credite si o capacitate de scolarizare de 50 de studenti. va pregãti viitori specialisti în domeniul administratiei publice, al legislatiei din administratia public”, a mai spus prorectorul Codruta Dura. Locurile de la ambele programe universitare care au fost acreditate vor putea fi ocupate începând cu urmãtorul an universitar.
Monika BACIU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *