Elevii petrileni primesc burse

Sute de elevi petrileni vor beneficia de burse. Consiliul Local al orasului Petrila aprobã numãrul si cuantumul burselor ce vor fi acordate elevilor din învãtãmântul preuniversitar de stat.
Peste 400 de elevi petrileni vor beneficia de burse. Cele mai multe sunt bursele sociale.  “Având în vedere prevederile Ordinului nr. 5576/2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învãtãmântul preuniversitar de stat, al Ministerului Educatiei, Cercetãrii, Tineretului  si sportului, precum si informatiile transmise de cãtre Colegiul Tehnic Constantin Brâncusi prin adresa (…) si respectiv de cãtre Scoala Gimnazialã ID Sîrbu Petrila prin adresa (…) tinând cont de posibilitãtile financiare ale institutiei, considerãm cã numãrul burselor posibil de acordat pe sem. I al anului scolar 2017-2018 sunt urmãtoarele: pentru Scoala Gimnazialã ID Sîrbu Petrila si unitãtile de învãtãmânt arondate: burse de ajutor social – 92, în cuantum de 60 lei/elev/lunã; burse de merit – 24, în cuantum de 80 lei/elev/lunã; burse de performantã – 3, în cuantum de 120 lei/elev/lunã. Pentru Colegiul Tehnic Constantin Brâncusi Petrila si unitãtile de învãtãmânt arondate: burse de ajutor social – 245, în cuantum de 60 lei/elev/lunã; burse de merit – 43 în cuantum  de 80 lei/elev/lunã”, aratã autoritãtile locale  de la Petrila.
Elevii sunt stimulati astfel sã învete sau sã nu abandoneze cursurile, în cazul celor care beneficiazã de burse sociale.
Monika BACIU

Advertisements