Lucrãri pãzite în statiunea Parâng

Lucrãrile efectuate în statiunea montanã Parâng vor fi puse sub pazã. Municipalitatea de la Petrosani, prin Directia Administrarea Domeniului Public si Privat a scos la licitatie contractul denumit “servicii de pazã si protectie a bunurilor de pe Domeniul schiabil din masivul Parâng din municipiul Petrosani, judetul Hunedoara”. 394.200 lei fãrã TVA este valoarea contractului.
Trei obiective
Contractul prevede servicii de pazã la trei obiective din domeniul schiabil Parâng.
“Obiectivul TELESCAUN VECHI apartine Directiei Administrarea Domeniului Public si Privat Petrosani fiind amplasat pe DJ 709F, F.N. – Masivul Parâng, în zona turisticã, domeniul schiabil al municipiului Petrosani. Este constituit din 3 constructii distincte:  statie plecare consta dintr-o constructie din beton având structura de rezistenta din beton armat, pe platforma de plecare existând un modul din aluminiu cu geam termopan unde pe timpul programului functioneazã casieria;  statie intermediarã care reprezintã o rampã metalicã, poditura din lemn, un modul metalic cu geam transparent, pentru operator rampa;  statie terminus (de sosire) – de actionare este prevãzutã doar cu platforma specialã si instalatia de actionare, acoperitã, aici nefãcându-se încasãri”, aratã documentatia.  Instalatia de transport pe cablu (telescaunul) se întinde pe o lungime de 2280 m în masivul Parâng si constã în 3 statii, respectiv, de pornire, intermediarã si sosire, 22 stâlpi de sustinere si cablul de transport pe care sunt fixate scaunele.
„Obiectivul TELESCAUN 3 apartine Directiei Administrarea Domeniului Public si Privat Petrosani fiind amplasat pe strada Rusu, F.N. – Masivul Parâng, în zona turisticã, domeniul schiabil al municipiului Petrosani. Este constituit din 3 constructii distincte: statie plecare consta dintr-o clãdire specialã care este prevãzutã pentru instalatiile de transport pe cablu, unde se gãsesc motoarele electrice, tunelul de pornire/urcare (încãrcare), douã module din fibrã de sticlã cu geam transparent, din care unul pentru casierie si unul pentru personalul de deservire; statie intermediarã care reprezintã o clãdire specialã pentru instalatiile de transport pe cablu, tip tunel deschis, pentru personalul de deservire; statie terminus (de sosire) – Parâng este prevãzutã cu o platformã specialã, acoperitã, si personalul de deservire, un modul din fibrã de sticlã cu geam transparent pentru casierie”, aratã aceeasi documentatie. Instalatia de transport pe cablu (telescaunul) se întinde pe o lungime de 2123 m în masivul Parâng si constã în 3 statii respectiv, de pornire, intermediarã si sosire, stâlpii de sustinere si cablul de transport pe care sunt fixate scaunele.
Obiectivul este împrejmuit pe toate laturile cu gard din lemn. Accesul în statie se face exclusiv pedestru, pe latura sudicã, dinspre DJ 709F respectiv din zona cabanelor si a pârtiei.
Cel de-al treilea obiectiv pentru care se achizitioneazã paza este statia de pompe din munte.
“Statia de pompe este constituitã dintr-o constructie de suprafata sub care sunt instalate pompele de apã. Aceasta este amplasatã pe pârtia de schi ce coboarã din masivul Parâng, pe partea dreaptã a acesteia, în zonã izolatã unde nu existã un drum de acces propriu-zis, accesul fãcându-se practic pe pârtia de schi unde se ajunge din DJ 709F pe un drum secundar, pietruit, situat în vecinãtatea telescaunului vechi. În spatele statiei de pompe se întinde pãdurea, pe latura nordicã iar pe celelalte laturi se desfãsoarã pârtia de schi. Statia de pompe reprezintã o constructie din beton având structura de rezistentã din beton armat pe o platformã sub care sunt instalate pompele de apã care alimenteazã cu apã bazinul situat în amonte, din care se alimenteazã instalatiile de zãpadã artificialã în timpul sezonului de schi. Alãturat, înspre vest se afla o anexã confectionatã din panouri metalice unde se pãstreazã diverse materiale, iar înspre Est, exista un post de transformare de medie tensiune din care este alimentatã statia de pompe”, aratã documentele.
Prestatorul asigurã pazã în scopul împiedicãrii sustragerilor de orice fel, a pãtrunderii ilegale în obiectivul pãzit a oricãror persoane strãine. Societatea care va câstiga contractul va avea o serie de obligatii.
Monika BACIU

Advertisements