SNIM are de recuperat peste 55 de milioane de lei de la CEH

Societatea Nationalã de Închideri Mine Valea Jiului are de recuperat peste 55 de milioane de lei de la Complexul Energetic Hunedoara.  Conducerea SNIM Valea Jiului s-a adresat instantelor de judecatã, însã executãrile silite au fost suspendate.
“Noi avem de recuperat de la Complexul Energetic Hunedoara peste 55 de milioane de lei. Avem fãcute executãrile silite, dar sunt suspendate în instantã. 24 de milioane de lei este valoarea executãrilor silite”, a declarat Petre Drãgoescu, directorul tehnic al Societãtii NAtionale de Închideri Mine Valea Jiului.
Societatea Nationalã de Închideri Mine Valea Jiului figureazã cu restante la bugetul de stat. Suma restantã este de 5.940.406 lei, însã blocajul este din cauza Complexului Energetic Hunedoara care nu a achitat facturile pentru cãrbunele livrat de cãtre SNIMVJ.
Tot Complexul Energetic Hunedoara a încurcat planurile Societãtii Nationale de Închideri Mine Valea Jiului. Neplata facturilor pentru cãrbunele livrat duce la blocaje pe mai multe planuri. Astfel, Societatea Nationalã de Închideri Mine Valea Jiului a trebuit sã îsi reconfigureze planul privind disponibilizãrile.
“Aceastã mãsurã a fost luatã pentru a putea asigura plata salariilor si a achizitionãrii materialelor necesare desfãsurãrii în conditii normale a procesului de productie si pentru asigurarea securitãtii si sãnãtãtii în muncã a salariatilor. Având în vedere: neîncasarea creantelor de la Complexul Energetic Hunedoara; faptul cã Tribunalul Hunedoara a dispus suspendarea provizorie a oricãrei proceduri de executare silitã individualã declansatã împotriva debitoarei Societatea Complexul Energetic Hunedoara, pânã  la pronuntarea hotãrârii cu privire la cererea de deschidere a procedurii insolventei formulatã si înregistratã în dosarul nr. 5075/97/2016 al acestei instante; faptul cã pretul cãrbunelui pe plan mondial a scãzut de la 69 lei/Gcal, în anul 2012 la 55,59 lei/Gcal în semestrul I 2017; aparitia unor conditii tehnice si de zãcãmânt care influenteazã evolutia exploatãrii abatajelor aflate în functie si În conformitate cu prevederile art. 1, alin 1^1 si alin. 3 din OUG nr. 36/2013, facem urmãtoarele mentiuni: numãrul total de salariati existenti la data de 01.07.2017 este de 874 persoane; concedierea colectivã este motivatã de desfiintarea locurilor de muncã urmare a reducerii activitãtii, necesarã în vederea îndeplinirii obiectivelor societãtii cuprinse în Planul de Închidere (…)”, aratã hotãrârea CA.
Monika BACIU

Advertisements