Judetul Hunedoara primeste bani dupã rectificarea bugetarã

Judetul Hunedoara va primi bani dupã rectificarea bugetarã care a fost aprobatã de Guvern.  Potrivit documentului de la Ministerul de Finante judetului Hunedoara îi va reveni suma totalã de 2.177 mii lei din sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor, pe anul 2017. Din aceastã sumã, 688 mii lei este pentru sustinerea  sistemului de protectie a copilului, 1.489 mii lei pentru învãtãmântul special si centrele judetene de resurse si asistentã educationalã. La capitolul “Salarii, sporuri, indemnizatii si alte drepturi salariale în bani stabilite prin lege, precum si contributiile aferente acestora” s-a cuprins suma de 1200 mii lei, iar suma de 289 mii lei a fost prevãzutã pentru hotãrâri judecãtoresti pentru plata salariilor învãtãmântului special si a centrelor judetene de resurse si asistentã educationalã.
“Rezultatele economice de pânã în prezent argumenteazã posibilitatea realizãrii unei cresteri economice de 6,1% fatã de 5,6% cât s-a estimat la elaborarea primei  rectificãri bugetare si de 5,2%, estimare avutã în vedere la elaborarea bugetului pe anul 2017. Astfel, PIB nominal estimat s-a majorat de la 837,2 miliarde lei la 842,5 miliarde lei”, aratã informarea Ministerului de Finante.  În urma rectificãrii bugetare, judetului Hunedoara îi mai revin 13.551 mii lei “sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã  pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti, pe anul 2017”. Totodatã, judetului i-a mai fost prevãzutã suma de 121 mii lei din sume defalcate din taxa pe valoarea adãugatã pentru finantarea învãtãmântului particular sau confesional acreditat pe anul 2017.
Monika BACIU

Advertisements