Hai la scoalã, o sansã pentru viitor!

1700 de persoane din judetul Hunedoara vor fi implicate în proiectul denumit “Hai la scoalã, o sansã pentru viitor”.  Municipalitatea de la Vulcan este partener al Inspectoratul Scolar al judetului Hunedoara în cadrul acestui proiect care are o valoare de 9.025.786,88 lei.  Obiectivul general al proiectului este acela de dezvoltare a unui program integrat de educatie pt diminuarea fenomenului de pãrãsire timpurie a scolii/ abandon scolar în judetul Hunedoara, prin: mãsuri preventive adresate unui numãr de 800 de copii/elevi. Vor fi dotate sãlile de clasã, elevii inclusi în program vor beneficia de burse timp de 9 luni si li se va asigura masa.
“Proiectul este dedicate unui numãr  de 1700 de persoane. Este vorba de copiii anteprescolare, prescolari, elevi cu risc de pãrãsire timpurie a scolii, elevi care au pãrãsit timpuriu scoala, adulti care nu au absolvit învãtãmântul obligatoriu, pãrinti, tutori, personal didactic. Noi  participãm la acest proiect pentru cã facem anchete sociale si gãsim persoanele care au nevoie de sprijin, sunt cei cu pãrintii plecati în strãinãtate, sunt copiii din familii abandonate, copiii care au abandonat scoala. Este prima fazã în care noi trebuie sã actionãm”, a spus Gheorghe Ile, primarul municipiului Vulcan.
Partenerii proiectului care are o duratã de trei ani sunt Primãria Vulcan, Casa Corpului Didactic Hunedoara, Asociatia Aladin Deva, iar partenerii asociati sunt Liceul Tehnologic ”Crisan” Criscior, Liceul Tehnologic ”Ovid Densusianu” Cãlan, Colegiul Tehnic ”Dimitrie Leonida” Petrosani, Scoala Gimnazialã Nr. 6 Vulcan.
“Grup tintã: 1700 persoane provenite din 6 categorii de grup tintã, astfel: anteprescolari: 60, cu vârste intre 1-2 ani, cu domiciliul în localitatea Cãlan proveniti din familii sãrace, de etnie romã, lipsiti de ocrotirea pãrinteascã a unuia sau ambilor pãrinti, sau cu dizabilitãti, din care 60 de copii înscrisi la Cresa Orasului Cãlan. Prescolari: 200, cu vârste între 3-5 ani, cu domiciliul în localitãtile, Vulcan, Petrosani, Cãlan, Criscior,  prioritar proveniti din familii sãrace, de etnie romã, lipsiti de ocrotirea pãrinteasca a unuia sau ambilor pãrinti, sau cu dizabilitãti. Elevi cu risc de pãrãsire timpurie a scolii: 540 (elevi din clasele I-X) provenind din familii sãrace; elevi lipsiti de ocrotirea pãrinteasca a unuia sau ambilor pãrinti; elevi cu rezultate scolare slabe la învãtãturã, cu absente nemotivate sau care nu au promovat anul scolar; elevi apartinând minoritarii rome sau cu cerinte educative special; Tineri care au pãrãsit timpuriu scoala/adulti care nu au absolvit învãtãmântul obligatoriu: 200 (tineri cu vârste cuprinse între 18-24 ani). Pãrinti/tutori ai anteprescolarilor, prescolarilor, elevilor cu risc de pãrãsire timpurie a scolii: 400 . Personal didactic din învãtãmântul preuniversitar si persoane care desfãsoarã activitãti educative adresate grupurilor cu risc educational:  260 cadre didactice din care:
• 95 cadre didactice din localitatea Petrosani
• 75 cadre didactice din localitatea Vulcan
• 50 cadre didactice din localitatea Cãlan
• 40 cadre didactice din mediul rural, din zona comunei Criscior”,  a declarat Maria Stefãnie, inspector scolar general ISJ Hunedoara.
În cadrul programului educational pentru copii anteprescolari si prescolari “cresc mare si fericit în sânul comunitãtii” se vor desfãsura activitãti de tip scoala dupã scoala adresate celor 200 copii prescolari cuprinsi în program si activitãti de sprijin familial pentru familiile celor 60 de copii anteprescolari. Copiii vor rãmâne dupã programul obisnuit de grãdinitã  în sãlile de clasã alãturi de cei 13 experti în învãtãmânt prescolar si vor desfãsura activitãti educative si de remediere scolarã pentru integrarea si implicarea acestora cu succes în activitãti si programele educationale. În vederea sustinerii familiilor copiilor si a încurajãrii participãrii la aceste activitãti, precum si încurajãrii rãmânerii în scoalã  se acorda 200 de mese calde pe zi timp de 5 semestre în regim de catering, iar cele 60 de familii ale copiilor anteprescolari înscrisi în programul educational vor beneficia de sprijin financiar acordat lunar în valoare de 100 lei, timp de 9 luni, astfel fiind eliminati factorii de naturã materialã care împiedicã  participarea copiilor la activitãtile programului educational.
Monika BACIU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.