Povesti cu „Salvatori în actiune”

Marian Boboc îsi dovedeste încã o datã calitãtile de documentarist si lanseazã o carte-document despre salvatorii minieri din Valea Jiului.  A cãutat extrem de mult în arhive, dupã cum a si afirmat la lansarea cãrtii, ce a avut loc la INSEMEX, în prezenta membrilor Asociatiei Salvatorilor din România, dar a  realizat o carte bazatã pe mãrturii de la 1919 si pânã acum. Si dacã la început exista un om care  avea menirea a înstiinta salvatorul atunci când era necesar, lucrurile au evoluat, însã, chiar si acum, lupta cu moartea a unui salvator a rãmas aceiasi.
Acolo, sub pãmânt, în întuneric, multi si-au pierdut viata, iar cartea este compusã si din mãrturiile celor ce au scãpat din infern. Sunt povesti uluitoare, despre cum exploziile de metan au mutilat oameni, ori i-au trimis în pãmânt, dar este primul document ce atestã aceastã meserie.
„Cartea este fundamentatã si pe istoria oralã si pe cea din arhive, pe documente foarte multe si relatãri. Am vrut sã scot în evidentã destinul unor oameni si istoria unei meserii, care a fost foarte bine ecranatã în documente si presa vremii. Foarte putin s-a scris despre salvatori si de aceea a fost o muncã foarte, foarte grea. Este cartea cea mai muncitã, din cele 33 pe care le-am scris”, a spus Marian Boboc, autorul cãrtii „Salvatori în actiune”.
O carte despre astfel de oameni nici nu avea cum sã fie scrisã, decât cu mare greutate, iar în paginile ei vom regãsi modul în care o vãd cei care au si practicat aceastã meserie. Totul, însã, li se datoreazã celor ce conduc acum INSEMEX Petrosani si care acum, la lansarea cãrtii, spun cã vor face si mai mult pentru aceastã meserie.

„Trebuie sã vorbim întotdeauna de salvatori. Niciodatã nu trebuie sã uitãm de ei si vreau sã vã spun cã am luat hotãrârea, la adunarea generalã a Asociatiei Salvatorilor Mineri si de Suprafatã, care a avut loc  aici, sã întreprindem demersurile necesare pentru constructia unei statui, un monument al salvatorilor în Petrosani. O sã solicitãm primãriei sã ne punã la dispozitie un spatiu, un teren, pe care sã putem construi aceastã statuie, eventual în parcul central al orasului, lângã statuia minerului, unde mi s-ar pãrea foarte relevant. Nu trebuie sã uitãm niciodatã de cei care si-au dat viata pentru salvarea semenilor lor”, a precizat si Artur Gãman, director general INSEMEX Petrosani, cel care a si avut ideea editãrii unui astfel de document.
Cartea a fost lansatã la INSEMEX si Marian Boboc a încercat sã le explice salvatorilor de acum cât de mult era nevoie de aceastã meserie, încã de când a început exploatarea huilei în Valea Jiului.
Diana Mitrache

Advertisements