O firmã din Vulcan a primit licentã de explorare a cãrbunilor din Uricani

O societate comercialã din Vulcan a primit licentã de explorare a perimetrului minier Balomir-Uricani. ENERGOMEC TRANSAND din Vulcan este societatea care va face prospectiuni în zona Balomir – Uricani. Societatea a primit aviz favorabil în luna decembrie a anului trecut,  decizia fiind publicatã în Monitorul Oficial.
“Se aprobã Licenta de concesionare pentru explorare nr. 19.635/2016 privind explorarea resurselor de cãrbune din perimetrul Balomir-Uricani, judetul Hunedoara, încheiatã între Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercialã Energomec Transând – S.R.L., cu sediul în Vulcan, judetul Hunedoara, cod unic de înregistrare 33064760, în calitate de concesionar”, aratã Monitorul Oficial.
Potrivit informatiilor, firma are ca obiect de activitate “Activitãti de închiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii”.
La capitolul descriere activitate firma cu sediul în Vulcan se ocupã de “servicii de închiriere si leasing operational de masini si echipamente pentru constructii si lucrãri de geniu civil fãrã operator, automacarale, schele si platforme de lucru, fãrã servicii de montare (ridicare) si demontare. Aceastã clasã exclude: închirierea de masini sau echipamente de constructii, cu operator”.
Potrivit legislatiei în vigoare, “pe baza licentei de explorare pot fi executate studii si lucrãri specifice necesare identificãrii zãcãmintelor de resurse/rezerve minerale, evaluãrii din punct de vedere cantitativ si calitativ a acestora si pentru determinarea conditiilor tehnice si economice de valorificare. (2) Scopul lucrãrilor de explorare este de a fundamenta decizia cu privire la oportunitatea valorificãrii zãcãmântului, de a furniza datele necesare proiectãrii si executãrii lucrãrilor de deschidere, pregãtire si exploatare, cu mentinerea unui grad de asigurare cu resurse/rezerve minerale corespunzãtor exploatãrii. (3) Lucrãrile de explorare cuprind lucrãri geochimice, geofizice, de cartare geologicã, lucrãri miniere (santuri, cariere, abataje, puturi miniere, galerii, suitori etc.), foraje (de la suprafatã si din subteran), documentatii corespunzãtoare acestora, studii si cercetãri tehnologice în fazele de laborator, pilot si semiindustrialã, precum si de exploatare experimentalã”.
Firmã cu actionari persoane juridice
Administratorul societãtii este Marian Voinea, iar societatea are ca actionari pe Cristian Bivolaru, iar actionarii persoane juridice sunt High Tech Management SRL si RO Audio Exim SRL. Cele douã societãti actionare la Energomec Transand din Vulcan au aceeasi actionari. High Tech Management SRL si RO Audio Exim SRL îi au ca administratori pe Staron Karina Ileana si Popescu Robert Cristian Gabriel.
Rocadã între actionari. Firma RO Audio Exim SRL are ca actionar pe Staron Karina Ileana, în timp ce firmã High Tech Management SRL îl are ca actionar pe Popescu Robert Cristian Gabriel.
Firma RO Audio Exim SRL are ca obiect de activitate “activitãti de consultantã pentru afaceri si management”
“Aceastã clasã include acordarea de consultatii, îndrumare si asistenta operationalã pentru firme si alte organizatii pe probleme de management, cum ar fi: planificarea strategicã si organizatoricã, procese de retehnologizare, managementul schimbãrilor, reducerea costurilor si alte probleme financiare; obiective si strategii de marketing; planificarea, si politici privind resursele umane; strategii de compensare si pensionare; planificarea productiei si planificarea controlului. Aceste servicii pentru afaceri pot include consultantã, îndrumare sau asistentã operationalã pentru firme si servicii publice cu privire la: proiectarea metodelor sau procedurilor contabile, programe de contabilizare a costurilor, proceduri de control bugetar, consultantã si asistentã acordatã firmelor si serviciilor publice pentru planificare, organizare eficientã si control, managementul informatiei”, aratã informatiile.
Acelasi obiect de activitate îl are si firma High Tech Management SRL.
Monika BACIU

Advertisements

Un comentariu la „O firmã din Vulcan a primit licentã de explorare a cãrbunilor din Uricani

  • 11 noiembrie 2017 la 08:58
    Permalink

    Pai da, mina Uricani o inchideti pentru fraieri, iar desteptii de priva?i iau in exploatare mina.Asa da, acum se vede de ce se inchid minele, iar Buha doarme pe el ?i viseaz? Herculane. ……

Comentariile sunt închise.