Turismul din Parâng, “dezvoltat” cu contestatii

Un contract de peste 16 milioane de lei al Consiliului Judetean Hunedoara este disputat de constructorii, care vor sã modernizeze un tronson de câtiva kilometri.
“E un stufãris cu care mã obisnuiesc extrem de greu”, a declarat în urmã cu ceva timp Mircea Bobora, presedintele Consiliului Judetean Hunedoara.
Contractul privind  „Modernizare DJ 709F: DN 7A-Cabana Rusu-Masivul Parâng, km 6+600-10+325, judetul Hunedoara” a fost estimatã la suma de 16.596.526 lei pentru cei 3.725 metri de drum. Existã însã o serie de criterii ce trebuie avute în vedere, tinând cont de faptul cã drumul se aflã într-o zonã specialã.
CNSC a respins solicitãrile contestatarilor
Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor a respins solicitãrilor firmelor care contestau licitatia demaratã de CJH.  “Prin contestatia (…) depusã de SC DRUPO SRL (…), privind  procedura simplificatã – într-o singurã etapã, online, organizatã de UAT JUDETUL HUNEDOARA (…), în calitate de autoritate contractantã, pentru atribuirea contractului de lucrãri având ca obiect Modernizare DJ 709F: DN 7ACabana Rusu-Masivul Parâng, km 6+600-10+325, judetul Hunedoara, cod CPV 45233140-2 Lucrãri de drumuri (Rev. 2), contestatoarea a solicitat revocarea deciziei prin care oferta asocierii SC MANO SPRINT SRL – SC TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL a fost declaratã admisibilã si câstigãtoare, revocarea deciziei prin care oferta SC VIVA CONSTRUCT SRL a fost declaratã admisibilã, revocarea în parte a raportului procedurii în ceea ce priveste ofertele depuse de asocierea SC MANO SPRINT SRL – SC TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL si SC VIVA CONSTRUCT SRL si a oricãrui act subsecvent acestei decizii, precum si reevaluarea ofertelor admisibile, dar si accesul la documentele din cadrul dosarului achizitiei publice. Prin contestatiile nr. 201/19.06.2017 si 213/23.06.2017, înregistrate la Consiliu cu nr. 24315/ 19.06.2017, respectiv nr. 25198/ 23.06.2017, depuse de asocierea SC MANO SPRINT SRL – SC TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL, cu sediul în Deva, Aleea Crizantemelor, bl. E14A, sc. A, parter, ap. 1, judetul Hunedoara, având CUI RO 31522870, numãr de înregistrare în Registrul Comertului J20/404/2013, în cadrul aceleiasi proceduri simplificate – într-o singurã etapã, online, organizatã de UAT JUDETUL HUNEDOARA, contestatoarea a solicitat anularea în totalitate a mãsurilor de remediere si recunoasterea dreptului sãu stabilit prin raportul procedurii nr. 7578/ 30.05.2017, în sensul declarãrii câstigãtoare a ofertei depuse. Conform prevederilor art. 17 alin. (2) din Legea nr. 101/2016, contestatiile care fac obiectele dosarelor nr. 2048/2017, 2072/2017 si 2136/2017, au fost conexate, pentru a se pronunta o solutie unitarã, deoarece acestea sunt formulate în cadrul aceleiasi proceduri de atribuire”, aratã documentele CNSC.
CNSC a respins solicitãrile, însã a deschis usa cãtre instantele de judecatã.
“În temeiul art. 26 alin. (1) si (6) din Legea nr. 101/2016, respinge ca rãmasãfãrã obiect contestatia formulatã de cãtre SC DRUPO SRL si ca tardivã contestatia nr. 213/23.06.2017, înregistratã la Consiliu cu nr. 25198/23.06.2017, formulatã de asocierea SC MANO SPRINT SRL – SC TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL, în contradictoriu cu UAT JUDETUL HUNEDOARA. În baza art. 26 alin. (6) din Legea nr. 101/2016, pentru considerentele evocate în motivarea prezentei, respinge ca nefondatã contestatia nr. 201/19.06.2017, înregistratã la Consiliu cu nr. 24315/ 19.06.2017, formulatã de asocierea SC MANO SPRINT SRL – SC TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL, în contradictoriu cu UAT JUDETUL HUNEDOARA. Prezenta decizie este obligatorie pentru pãrti. Împotriva ei se poate formula plângere, în termen de zece zile de la comunicare”, aratã decizia CNSC.
Societãtile participante la licitatie s-au adresat instantei, iar Curtea de Apel Alba Iulia a respins cererea asocierii formate din SC MANO SPRINT SRL – SC TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL
“Respinge plângerea formulatã împotriva Deciziei CNSC cu nr 1835/C9/2048, 2072, 2136 din 20.07.2017 de cãtre petenta Asocierea SC MANO SPRINT SRL – SC TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPOST SRL în contradictoriu cu intimatii: UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALÃ JUDETUL HUNEDOARA si SC DRUPO SRL. Definitivã”, aratã decizia Curtii de Apel Alba Iulia.
Între timp, Primãria Petrosani, pe raza cãreia se aflã drumul a emis autorizatia de construire pentru “Modernizare DJ 709F: DN 7A-Cabana Rusu-Masivul Parâng (KM 6+600-KM 10+325)”.
Monika BACIU

Advertisements

Un comentariu la „Turismul din Parâng, “dezvoltat” cu contestatii

  • 18 octombrie 2017 la 20:22
    Permalink

    Sa aranjat un motiv pentru a nu se moderniza asfalta drumul judetean din Parang . Ce motiv vor mai nascoci pentru reasfaltarea drumului judetean Campu lui Neag – Valea de Pesti ? Consiliul Judetean Hunedoara PSD vorbeste de dezvoltaraea turismului doar declarativ dar fapte NU (ex.drumul judetean din Parang sau drumul judetean Campu lui Neag – Valea de Pesti) desi valea jiului a votat tot timpul cu PSD , cred ca PSD-isti vor arunca pentru valea jiului ceva firmituri in an electoral .

Comentariile sunt închise.