Venituri de completare pentru disponibilizatii de la SNIM

Guvernul a aprobat proiectul de hotãrâre privind aprobarea alocãrii unei sume din bugetul asigurãrilor pentru somaj pe anul 2017 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiazã persoanele disponibilizate de la Societatea Nationalã de Închideri Mine Valea Jiului S.A.
Mai multor angajati de la SNIM le-au fost suspendate preavizele de concediere tocmai din acest motiv, cã Guvernul nu aprobase proiectul de hotãrâre prin care disponibilizatilor sã le fie acordate venituri de completare.
“Pentru anul 2017, în conformitate cu modificãrile aprobate si Bugetul de Venituri si Cheltuieli aprobat, au fost prevãzute a fi disponibilizate prin concediere colectivã în trimestrul IV 2017, un numãr de 378 persoane. Mentionãm cã ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cãrbune necompetitive din cadrul Societãtii Nationale de Închideri Mine Valea Jiului S.A. pentru anul 2017 a fost aprobat, conform art. 2 alin.(1) din Hotãrârea Guvernului nr. 247/ 2017, în baza aceleasi adrese a Comisiei Europene, respectiv Adresa COMP/CD/MD/jbl*2016/125983 din 20.12.2016. Conform prevederilor Bugetului de Venituri si Cheltuieli aprobat pentru anul 2017 prin Hotãrârea Guvernului nr.401/2017, numãrul de persoane ce vor fi disponibilizate este de 378, în douã etape: – în prima etapã – 174 salariati si va avea loc în termen de 90 zile calendaristice de la intrarea în vigoare a actului normativ, estimat – începând cu data de 16 octombrie 2017; – în a doua etapã 204 salariati si va avea loc în perioada noiembrie – decembrie 2017”, aratã documentele.
Aceastã mãsurã a fost luatã pentru a putea asigura plata salariilor si a achizitionãrii materialelor necesare desfãsurãrii în conditii normale a procesului de productie si asigurarea securitãtii si sãnãtãtii în muncã a salariatilor
“Prin proiectul de act normativ se propune aprobarea sumei de 897 mii lei din bugetul asigurãrilor pentru somaj pe anul 2017 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea Nationalã de Închideri Mine Valea Jiului S.A. Ministerul Energiei are calitatea de minister de resort, în sensul prevederilor art.2 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea în perioada 2013-2018 a unor mãsuri de protectie socialã acordatã persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare”, mai aratã documentul.
Monika BACIU

Advertisements