Bazã de muncitori / Primãria Lupeni vrea internalizarea unor servicii

Primãria de la Lupeni angajeazã muncitori calificati. Primarul municipiului Lupeni, Lucian Resmeritã, si-a propus sã înfiinteze un departament în cadrul cãruia sã angajeze muncitori calificati în diferite domenii, astfel încât anumite lucrãri edilitare sã fie realizate de acestia.
+“Sunt oameni fãcutI pentru a fi calificatI în anumite domenii. Eu sunt obisnuit sã lucrez cu oameni profesionisti în anumite domenii. Dacã vreau sã fac o sudurã, trebuie sã lucrez cu un sudor… O sã angajãm la Primãria municipiului Lupeni în jur de 20 de oameni care au nevoie de aceste calificãri. Când am ajuns la Primãria Lupeni am angajat 15 muncitori necalificati pentru cã aveam nevoie de fortã de muncã pentru a igieniza orasul, si acum avem nevoie de oameni cu calificãri. Fãrã diplomã respectivã nu se pot angaja. Îmi doresc ca la Primãria Lupeni sã am o anumitã bazã de muncitori, astfel încât în momentul în care ni se stricã o bancã sã nu trebuiascã sã apelez la o anumitã firmã si sã vinã ei cu diferite preturi. Atunci vreau o echipã de sudori care pe timp de iarnã sã facã 100-200 de bãnci, care sã le punem în primãvarã în oras. Îmi doresc sã facem cosuri de gunoi cu muncitorii nostri”, a spus Lucian Resmeritã, primarul municipiului Lupeni, în cadrul unei emisiuni la Mondo TV.
Astfel, administratia localã de la Lupeni angajeazã muncitor calificat – Directia tehnicã – Serviciul Lucrãri Edilitar Gospodãresti – 15 functii, dupã cum urmeazã: instalator – 2 functii, dulgher, tâmplar – 2 functii, sudor – 2 functii, zidar – 2 functii, zugrav – 3 functii, drujbist – 1 functii, mecanic auto – 1 functie, electrician – 1 functie, vopsitor – 1 functie. Termenul pentru depunerea dosarelor este 17 octombrie. Proba practicã se va desfãsura în data de 25 octombrie, iar interviul în 30 octombrie. Candidatii trebuie sã aibã calificare în domeniile de activitate pentru care îsi depun dosarul în vederea participãrii la concurs.
Monika BACIU

Advertisements