Pronuntare în dosarul dintre Primãria Petrosani si Romsilva

Instanta de la Înalta Curte de Casatie si Justitie urmeazã sã se pronunte, peste câteva zile, în litigiul dintre Primãria Petrosani si Romsilva. De 5 ani administratia localã de la Petrosani încearcã sã scoatã din fondul forestier circa 45 de hectare de teren, iar Romsilva s-a opus. Dupã ani de procese, dosarul s-a reîntors la Înalta Curte, care se va pronunta în data de 10 octombrie.
“Încheiere din 26.09.2017. Amânã pronuntarea la 10.10.2017”, aratã solutia instantei de la Înalta Curte de Casatie si Justitie.
Anul acesta, Curtea de Apel Alba Iulia a respins solicitarea administratiei locale. Motivarea Curtii de Apel Alba Iulia aratã cã existã neconformitãti în ceea ce priveste solicitãrile administratiei locale de la Petrosani.
“Primul aspect de nelegalitate evidentã îl reprezintã solicitarea reclamantului de scoatere definitivã din fondul forestier a terenurilor destinate realizãrii tuturor componentelor din proiect fãrã plata obligatiilor bãnesti. Or asa cum s-a arãtat mai sus, numai o parte din suprafetele de teren se încadreazã, din punct de vedere legal, în situatia pentru care se justificã exceptarea de la plata acestor obligatii. Pe de altã parte, existã diferente relevante si inacceptabile între suprafetele solicitate – 43,3641 ha–si cele identificate în teren ca fiind corespunzãtoare proiectului tehnic – 37,2532 ha. Pentru calculul final expertul face o compensare a diferentelor de suprafatã (+1,8044-0,8739 – 7,0327 – 0,0078 = -6,1109 ha) si ajunge la concluzia cã suprafata mãsuratã este diferitã de cea prevãzutã în proiect cu 6,1109 ha mai putin. Explicatiile sale pentru diferentele de suprafatã constau în realizarea retrocedãrilor cãtre fostii proprietari pentru 4,2 ha, respectiv neconcordantelor dintre realitatea din teren (suprafete împãdurite, limite interpretate diferit în zona lizierelor) si suprafetele luate în evidentã de proiectant în anul 2011 (posibil interpretate grafic sau chiar nemãsurate în teren), pentru 1,91 ha. Curtea retine cã, în realitate, diferenta între suprafetele prevãzute în proiect si cele identificate faptic este de 9,7188 ha, rezultate din adunarea tuturor diferentelor de suprafatã, nefiind relevant dacã acestea sunt în plus sau în minus atât timp cât exigentele art. 19 din Metodologie impugn identificarea topograficã exactã a suprafetelor si amenajamentelor silvice din care fac parte acestea.Or asa cum rezultã din analiza comparativã detaliatã a fiecãrei suprafete, distinct pe componente (f.219-221), nu existã suprapunere exactã a suprafetelor mãsurate peste cele evidentiate în proiect, diferente existând pentru fiecare subunitate a fiecãrei componente în ceea ce priveste suprafata, iar în anumite cazuri, identificate în concret prin suplimentul la raportul de expertizã diferente existã si cu privire la unitãtile de amenajament silvic (UA). În conditiile în care, prin cererea nr. 7847/20.04.2012 reclamantul a solicitat pârâtei sã emitã avizul pentru scoaterea definitivã din fondul forestier national a suprafetei de 43,3641 ha, fãrã plata obligatiilor bãnesti, iar justificarea legalã existã numai pentru suprafata de 37,2532 ha, în mod legal si temeinic a refuzat pârâta sã emitã avizul conform, atât timp cât nu au fost depuse documente referitoare la compensarea terenurilor forestiere, cu privire la suprafata de 1,7064 ha, iar în plus existã diferente relevante si inacceptabile între suprafetele solicitate si cele identificate în teren ca fiind corespunzãtoare proiectului tehnic, prevederile art. 19 alin. 1 din Metodologie nefiind respectate”, aratã motivarea Curtii de Apel Alba.
Monika BACIU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.