Transformati în cãmãtari? / Mirajul “TELEGONDOLA” are efecte în prezent

În urmã cu cinci ani, în Petrosani se desfãsura o licitatie publicã pentru concesionarea unui teren în apropierea statiei de plecare a telegondolei. Ofertantii au fãcut “concurs” de oferte, care dã mai mult, iar pretul plãtit pentru concesionarea unui teren în suprafatã de 145 de metri pãtrati a ajuns la sume colosale, de circa 11 mii de euro pe an, mult peste pretul de piatã. Acum, când persoana care a concesionat terenul a vrut sã îl cumpere, pretul de piatã stabilit de evaluator a fost mult mai mic, adicã 26.440 de lei, lucru care i-a nemultumit pe consilierii locali
Controverse
Vânzarea unui teren în suprafatã de 145 de metri pãtrati a nãscut vii controverse în Consiliul Local al municipiului Petrosani. S-a ajuns la episodul cu numãrul 3. prima datã, proiectul privind vânzarea terenului a fost supus spre aprobarea consilierilor locali în data de 28 iunie. Atunci, proiectul a fost aprobat, dar a produs tulburãri în rândul consilierilor, desi la acel moment, nimeni nu a avut nimic de obiectat. Pe ordinea de zi a sedintei de îndatã din data de 12 septembrie, doi consilieri locali solicitau revocarea hotãrârii de consiliu din data de 28 iunie. Adicã, solicitau ca terenul sã nu mai fie vândut. Proiectul a nãscut discutii. Consilierul local, Petre Drãgoescu, initiatorul proiectului care viza vânzarea terenului, a solicitat explicatii celor doi colegi care au propus sã se revinã asupra primei hotãrâri.
“Mi se pare normal sã pun câteva întrebãri initiatorilor. si anume, în expunerea de motive nu este adus în clar motivul clar care ar sta la baza revocãrii unei hotãrâri de Consiliu. Înseamnã cã în momentul în care am dat acea hotãrâre de Consiliu s-a strecurat o gresealã. Undeva, tuturor celor care am fost în salã la acel moment, înseamnã cã am neglijat si nu am respectat o lege, un paragraf, un articol, un alineat. În expunerea de motive nu este trecut asa ceva, ci este dat un calcul empiric si anume bazându-se pe nivelul unei redevente la nivelul unui an si pe o eventualã folosire a acestui teren sub aspectul concesiunii, pe o perioadã de încã 21 de ani. Poate fi sau poate nu. Este doar o prezumtie. Într-un penultim alineat se face mentiunea cã hotãrârea nu a produs efecte, astfel cã este posibilã revocarea acestuia. Nimic mai fals! În momentul de fatã, acest domn care a intrat în posesia hotãrârii de Consiliu prin care i s-a dat acceptul sã cumpere 145 de mp care se aflã sub clãdirea pe care a construit-o pe un teren initial concesionat, a plãtit integral redeventa care era dator la administratia publicã localã. Mai are de platã 12.316 lei, care reprezintã redeventa pe trimestrul III 2017 si mai are de plãtit accesoriile pe toti ani, cel târziu pânã mâine (miercuri-n.r.) la ora 15:00. A produs efecte. Mai mult decât atât, practic prin hotãrârea de Consiliu pe care noi am dat-o, la art. 5 am dat posibilitatea primarului sã semneze contractul de vânzare-cumpãrare doar în conditiile în care se va plãti redeventa la zi”, a spus în sedinta din data de 12 septembrie, consilierul local, Petre Drãgoescu.

Mai mult, acesta a vrut sã afle care sunt infractiunile comise de CL Petrosani, în contextul în care Mihai Barbu si Milu Vladislav sustin cã hotãrârea este ilegalã.
“În adresa care a fost înaintatã de cãtre initiatori, secretarului Consiliului Local, se trece într-un final al acestei adrese suspiciunea, inclusiv, de a sesiza organele abilitate ale statului de a face luminã în acest caz cu iz penal. În momentul în care folosim acest cuvânt “iz penal” existã suspiciunea cã cineva a încãlcat o lege, iar acel articol care a fost încãlcat, legiuitorul vine si spune cã sanctioneazã ca si cum ar fi înfãptuit o infractiune, nu o contraventie, lucru fals. Dacã initiatorii ne pot spune ce lege a fost încãlcatã, care articol, aliniat, care sunt faptele pentru care noi ne facem vinovati sau faptele pentru care se meritã a face o revocare a unei hotãrâri de consiliu atunci o sã fiu de acord. Initial, a solicitat concesionarea unui teren, necesar în vederea realizãrii unei investitii. În momentul de fatã, pe o parte din terenul respectiv a fost ridicatã o constructie. Conform legilor statului român si a Constitutiei are dreptul de a alege, si a ales sã cumpere suprafata de sub clãdire, prin cumpãrare directã în baza unei evaluãri fãcute de un evaluator agreat al Primãriei, la pretul de piatã si în  vederea dezvoltãrii afacerii la care fãcea trimitere are nevoie de a merge mai departe cu împrumuturi bancare. Nicio bancã nu dã împrumut dacã nu poti face dovada girãrii proprietãtii, ori clãdirea fãrã terenul aferent nu are nicio valoare. Este mare sumã pe care a stabilit-o evaluatorul, 24.660 de lei, este putin nu stiu. Valoarea de piatã o dã cererea si ofertã. Se pare cã oferta nu este atât de îndestulãtoare încât sã putem face noi o cerere pe mãsurã
Trebuie spus un lucru. Acest copil, domnule Barbu, este fost elev de-al dumneavoastrã. A plecat sã facã studiile în Anglia, în momentul de fatã lucreazã în Londra, câstigã niste bani pe care îi investeste la el acasã. Îmi aduc aminte, cã toate partidele politice în campania electoralã vorbeau despre exodul tineretului, despre faptul cã vrem sã îi aducem acasã pe românii nostri care stau departe de copii si familiile lor. Dacã acesta este un mod de a ne transforma în cãmãtari si a prinde un om si a nu îi da dreptul sã se foloseascã de textul de lege sã îsi rezolve problema unei investitii si a unei afaceri, atunci îmi pare rãu, dar noi nu reprezentãm aceastã comunitate. Si nu spun de dumneavoastrã ca initiatori, spun noi, în general, cã ar trebui sã ne aplecãm un pic mai mult. Vrem sã facem ceva, îndepãrtându-i nu facem nimic, încãpãtânându-ne sã le spunem “NU”. A gresit, e adevãrat. A intrat într-o  licitatie în care nu a avut STOP, dar a plãtit. În momentul de fatã, legea îi dã posibilitatea sã îsi reevalueze investitia. Nu putem sã spunem cã revocãm hotãrârea, i-am luat banii cã sunt în cont, si dupã aceea îi spunem „hai pa, fraierii nu mor, se schimbã”. Consider cã suntem într-o eroare de interpretare a acestei situatii, sã nu tratãm emotional”, a mai completat Drãgoescu.
Nemultumiti de pretul de vânzare
Cei doi consilieri locali care solicitau anularea vânzãrii terenului se declarã nemultumiti de pretul  stabilit pentru vânzare. 24.600 de lei, considerând cã acesta este prea mic fatã de redeventa încasatã anual de Primãrie, respectiv 11.000 de euro pe an.
“Domnule Drãgoescu, ce s-ar întâmpla dacã, de acum înainte, la orice licitatie ar veni unul si ar licita ceea ce altii nu pot? Dupã 6 luni, un an sau doi, acest om nu a plãtit redeventa, nu a plãtit penalitãtile. E vorba de 22.000 de euro, fãrã penalitãti. Primãria nici nu trebuia sã discute acest proiect. Primãria  trebuia sã lupte sã ia banii pe redeventã si dupã aceea, dacã nu avea  posibilitatea sã plãteascã, trebuia sã punem sechestru pe ea (clãdire-n.r.), sã o vindem, sã ne recuperãm banii. Sunt oameni care au licitat si au spus cã nu îsi permit sã plãteascã 11.000 de euro redeventa pe an”, a spus consilierul local, Milu Vladislav.
“Legea, în momentul de fatã, îi dã dreptul sã îsi cumpere terenul de sub proprietate. În primã fazã a avut nevoie de concesiune pentru a construi, dupã ce a construit poate sã îsi cumpere terenul de sub proprietate”, a replicat consilierul Drãgoescu.  „Nu e obligatoriu ca eu sã îi vând terenul. Concesiunea ar fi fost 600 si ceva de milioane si el a cumpãrat 250 de milioane (lei vechi-n.r.)”,  mai spus consilierul Milu Vladilav.
Se tem de precedent
Consilierii locali de la Petrosani se tem de faptul cã acest caz va crea un precedent.
“Mã bucur cã este un investitor si vrea sã vinã acasã. Se creeazã un precedent. Dacã eu mã duc la licitatie cu Vladislav si eu dau douã miliarde, escaladãm chestia asta, plãtim odatã si apoi gãsesc sã mi-l vândã prin hotãrâre de Consiliu. Noi limitãm concurenta care poate era mai potentã. Nu poti sã dai atâtia bani pe un metru pãtrat în Aeroport cã nu trãia în centrul New-York-ului. a doua chestiune este cã mie si colegului meu (Milu Vladislav-n.r.), domnul avocat (Claudiu Cornea-n.r.) a votat împotrivã atunci si mi s-a pãrut suspect, cã din toti liberalii, unul singur, avocat de meserie voteazã contra. Atunci m-am gândit cã poate nu o fi votat asa cã i-a spus domnul Butulescu”,  a spus Mihai Barbu.
“Nu am votat acel proiect de hotãrâre din acelasi rationament invocat de dumneavoastrã, si anume redeventa mare raportatã la pretul de vânzare si crearea unei situatii defavorabile celorlalti participanti la licitatie. Asta nu înseamnã cã proiectul de hotãrâre nu a fost legal. El a primit, în unanimitate avizul comisiei juridice, avizul de legalitate, eu nu am zis cã e ilegal. Dacã cumva as fi considerat cã este ilegal as fi spus acest lucru as fi spus, dar mi se pare un pic sãritã afirmatia, cum cã are un iz penal si ar trebuie sã spuneti, cã înteleg cã vreti sã vã faceti o plângere dumneavoastrã si celorlalti colegi care au votat atunci, care este infractiunea pe care au sãvârsit-o. Acestea sunt motivele pentru care eu nu am votat atunci, fãrã a considera ca fiind nelegal. Tocmai pentru a fi consecvent în atitudinea mea de atunci, voi vota pentru revocarea acestui proiect, dar nu pentru cã el a fost nelegal”, a replicat Claudiu Cornea, cel care la sedinta din data de 28 iunie nu a votat pentru vânzarea terenului. Lãmuriri pe marginea acestui subiect au fost oferite de secretarul Primãriei Petrosani, juristul Adrian Negoe.
“Legea spune în felul urmãtor: constructorii de bunã credintã au drept de preemptiune la cumpãrarea terenului aferent constructiilor. Adicã ai un contract pe teren, ai autorizatie de construire, proces-verbal de receptie, esti întabulat în cartea funciarã cu constructia, conditii pe care tânãrul  din speta de fatã le îndeplineste. Legea nu distinge si nu spune cã, constructorii de bunã credintã care au redeventã uriasã nu au dreptul sã cumpere. Ca atare, existã o interpretare care spune cã unde legea nu distinge, cã nici interpretul sau cel care o aplicã nu are dreptul sã distingã. Pe motivul acesta am avizat acest proiect de hotãrâre, nu as fi semnat, niciodatã, dacã nu as fi fost convins cã este legal, mai ales cã i-am pus conditia de a plãti. Dovadã, cã nici nu s-a semnat vreun contract de vânzare-cumpãrare si nici nu se va semna pânã nu va plãti tot. Din acest motiv am avizat si am semnat de legalitate proiectul de hotãrâre”, a încercat sã lãmureascã problema, secretarul Primãriei, juristul Adrian Negoe.

La sedinta din data de 12 septembrie a fost prezent si avocatul lui Mihai Alexandru Codreanu, cel care si-a apãrat clientul. Mai mult, acesta a prezentat presei documente care atestã faptul cã clientul sãu si-a achitat datoriile fatã de bugetul local, mai fiind de plãtit doar accesoriile. Este adevãrat faptul cã tânãrul care vrea sã îsi cumpere terenul de sub clãdire a avut datorii la bugetul local, însã în proiectul initial s-au stabilit cã “contractul de vânzare-cumpãrare nu se va încheia pânã nu se va plãti redeventa la zi”.


Informatiile aratã cãîntregul scandal ar fi pornit în urma faptului cã acelasi teren ar fi fost vizat si de un alt om de afaceri din Petrosani.

Monika BACIU

One thought on “Transformati în cãmãtari? / Mirajul “TELEGONDOLA” are efecte în prezent

 • 29 septembrie 2017 at 22:39
  Permalink

  2017-09-08
  ora 09:00
  solutie admite cererea
  solutieSumar În baza art.335 al. 1 Cod procedur? penal? confirm? redeschiderea urm?ririi penale în dosarul nr.22/P/2013 al Direc?iei Na?ionale Anticorup?ie – Serviciul Teritorial Alba Iulia în ceea ce îl prive?te pe intimatul Iacob Ridzi Florin Tiberiu, cercetat pentru infrac?iunea prev. de art. 13/2 din Legea 78/2000 rap. la art.248 Codul penal din 1968, art. 18/1 al. 1 din Legea 78/2000. În baza art. 275 al. 3 Cod procedur? penal? cheltuielile judiciare c?tre stat în sum? de 100 lei r?mân în sarcina statului. Definitiv?. Pronun?at? în camer? de consiliu azi, 08.09.2017.

  Reply

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *