Gerom International si-a pierdut suprematia?

Gerom International a contestat o licitatie derulatã la Complexul Energetic Hunedoara. firma care a livrat ani la rândul societãtilor miniere stâlpi hidraulici a contestat modul de executare a unui contract de peste douã milioane de lei.
“Prin contestatia nr. 331/08.08.2017, înregistratã la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor sub nr. 32951/08.08.2017, depusã de SC GEROM INTERNATIONAL SA, cu sediul în Petrosani, str. 1 Decembrie 1918 nr. 1, judetul Hunedoara, având CUI 6858926, înregistratã la Oficiul National al Registrului Comertului sub nr. J20/1540/1994, formulatã împotriva anuntului de atribuire nr. 180188/28.07.2017 publicat ca urmare a încheierii contractului între SC GAMIATRICOS COM SRL, ofertantul declarat câstigãtor, si SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA, cu sediul în Petrosani, str. Timisoara nr. 2, judetul Hunedoara, în calitate de entitate contractantã, în cadrul procedurii de licitatie deschisã organizatã în vederea atribuirii contractului având ca obiect “furnizare stâlpi hidraulici individuali cu circuit deschis echipati cu ventil”, s-a criticat modul de executare a contractului de cãtre SC GAMIATRICOS COM SRL”, aratã documentele Consiliului National pentru Solutionarea Contestatiilor. CNSC si-a declinat competenta în favoarea Tribunalului Hunedoara, care trebuie sã solutioneze litigiul.
“În temeiul dispozitiilor art. 26 alin. (1) si (6) din Legea nr. 101/2016, admite exceptia lipsei competentei de solutionare a contestatiei SC GEROM INTERNATIONAL SÃ. Pe cale de consecintã, aplicând dispozitiile art. 12 alin. (2) din Legea nr. 101/2016, conform cãrora: „Contestatiile care nu intrã în competenta de solutionare a Consiliului sunt declinate de acesta, prin decizie, cãtre instanta de judecatã competentã ori, dacã este cazul, cãtre un alt organ cu activitate jurisdictionalã competent”, declinã competenta de solutionare a contestatiei în favoarea Tribunalului Hunedoara, Sectia de contencios administrativ si fiscal. Fãrã pronuntare asupra fondului cauzei. Fãrã cale de atac, conform art. 12 alin. (3) din acelasi act normativ, potrivit cãruia: „Decizia de declinare a competentei Consiliului nu este supusã niciunei cãi de atac, dosarul fiind trimis de îndatã instantei de judecatã competente ori, dacã este cazul, unui alt organ cu activitate jurisdictionalã competent””, aratã solutia CNSC.
Contract de peste douã milioane
La sfârsitul lunii august, Complexul Energetic Hunedoara a atribuit un contract de peste douã milioane de lei. Acesta avea ca obiect achizitia de “Stâlpi hidraulici individuali cu circuit deschis echipati cu ventil sunt utilizati în subteran pentru sustinerea tavanului artificial al abatajelor frontale individuale si a abatajelor frontale cu banc subminat. Descrierea detaliatã – în caietul de sarcini DG 3027/1/15.03.2017. Cantitatea : • Stâlpi hidraulici individuali cu circuit deschis echipati cu ventil L=2500 mm – 470 bucãti ; • Stâlpi hidraulici individuali cu circuit deschis echipati cu ventil L=2500 mm – 690 bucãti”. Valoarea finalã a contractului a fost de 2,294,710 RON si a fost atribuit societãtii GAMIATRICOS COM SRL din Bucuresti.
Contestatii încrucisate
Gerom International si Gamiatricos COM fac contestatii încrucisate. Grinzile de sustinere achizitionate de Complexul Energetic Hunedoara au ajuns la Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor. Societatea energeticã a achizitionat grinzi pentru sustinere, iar o firmã din Bucuresti, cu punct de lucru în judetul Gorj, s-a declarat nemultumitã de modul în care a decurs licitatia. Societatea SC GAMIATRICOS COM SRL a “contestat adresa nr. DC3477/ 04.07.2017 reprezentând comunicarea rezultatului procedurii si adresa nr. DG8344/ 1/17.07.2017 reprezentând rãspunsul la notificarea prealabilã, documente emise de cãtre entitatea contractantã în cadrul procedurii de atribuire prin licitatie deschisã, online, fãrã etapã finalã de licitatie electronicã a contractului de achizitie publicã având ca obiect „Furnizare grinzi de sustinere articulate tip GSA sau echivalent”, cod CPV 44462000-6 (Rev.2), initiatã de SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA S.A., în calitate de entitate contractantã, cu sediul în municipiul Petrosani, str. Timisoara nr. 2, judetul Hunedoara si a solicitat anularea actelor contestate, ca fiind  netemeinice si nelegale, declararea ofertei sale ca fiind conformã, reevaluarea ofertelor, precum si declararea ofertantului câstigãtor”. În schimb, CNSC a decis în favoarea Complexului Energetic Hunedoara. “Admite exceptia invocatã de  entitatea contractantã si respinge, ca inadmisibilã, contestatia formulatã de SC GAMIATRICOS COM SRL, în contradictoriu cu entitatea contractantã Societatea Complexul Energetic Hunedoara SA. Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 10 zile de la comunicare”, aratã decizia CNSC. Contractul în  valoare de 1,820,454 RON a fost atribuit firmei GEROM International. Gerom International a derulat de-a lungul anilor contracte cu companiile miniere din Valea Jiului. societatea a livrat stâlpi hidraulici, asta în conditiile în care aceste componente s-ar fi putut produce intern.
Monika BACIU

Advertisements