Salubrizarea mai scumpã la Petrosani / Cresterea salariului minim duce la cresterea costurilor cu serviciile

Cresterea salariului minim are repercusiuni în rândul firmelor private. Acolo majorarea salarialã este suportatã, în mod direct, de angajator. În aceastã situatie se regãseste si firma Eolian Energy, cea care a câstigat contractul de salubrizare si deszãpezire din municipiul Petrosani.

“Eolian Energy SRL din Hateg solicitã aprobarea modificãrii tarifelor aferente contractului nr. 53/12.08.2014 privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Petrosani, prin concesionarea activitãtilor “Mãturatul, spãlatul, stropirea si întretinerea cãilor publice” si “curãtarea si transportul zãpezii de pe cãile publice si mentinerea înfunctiune a acestora pe timp de polei sa de înghet”. SC Eolian Energy SRL a atasat cererii de modificare a tarifelor, fisa de fundamentare pe elemente de cheltuieli pentru fiecare tarif nou propus si memoriu tehnico-economic prin care se justificã oportunitatea modificãrii tarifului.”, aratã nota de fundamentare a proiectului de hotãrâre.

Cei de la socitatea care se ocupã de salubrizarea orasului si-au motivat cererea având la bazã cresterea salariului minim. “În conformitate cu normele metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitãtile specifice serviciului de salubrizare a localitãtilor aprobate prin Ordinul Autoritãtii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de UtilitãtI Publice – ANRSC nr. 109 din 9 iulie 2017, potrivit cãrora la art. 15, alin (1), lit. b) tarifele pentru activitãtile specifice serviciului de salubrizare pot fi modificate “pentru cazurile care conduc la modificarea structuralã a costurilor […], care determinã modificarea costurilor cu o influentã mai mare de 5% pe o perioadã de 3 luni consecutive”, coroborate cu prevederile art. 1 din Hotãrârea Guvernului României nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de bazã minim brut pe tarã garantat în platã, sumã stabilitã în bani care nu include sporuri si alte adaosuri, se stabileste la 1450 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166,00 ore, în medie, pe lunã în anul 2017 reprezentând 8,735 lei/orã”, aratã cei de la Eolian Energy. În sustinerea cererii, cei de la Eolian Energy au venit si cu motive solide prin care aratã modul în care a evoluat cresterea salariului minim brut pe tarã din anul 2014 si pânã în prezent.

“Evolutia salariului de bazã minim brut pe tarã garantat în platã în perioada august 2014 – februarie 2017 a fost urmãtoarea: conform Hotãrârii Guvernului României nr. 871/2013 din 14 noiembrie 2013 (în vigoare la 15 noiembrie 2013 pânã la 31 decembrie 2014, fiind abrogat si înlocuit prin Hotãrârea 1091/2014): art. 1 […] (2) începând cu data de 1 iulie 2014, salariul de bazã minim brut pe tarã garantat în platã se stabileste la 900 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168 de ore în medie pe lunã în anul 2014, reprezentând 5,357 lei/orã” – aratã cei de la Eolian Energy în ceea ce priveste salariul minim brut pe tarã la nivelul anului 2014.

“Conform Hotãrârii Guvernului României nr. 1071/2015 din 30 decembrie 2015 (în vigoare de la 31 decembrie 2015 pânã la 31 ianuarie 2017, fiind abrogat si înlocuit prin Hotãrârea 1/2017): art. 1 – Începând cu data de 1 mai 2016, salariul de bazã minim brut pe tarã garantat în platã se stabileste la 1.250 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 169,333 ore în medie pe lunã în anul 2016, reprezentând 7,382 lei/orã. Conform Hotãrârii Guvernului României nr. 1/2017 din 06 ianuarie 2017: art 1. – Începând cu data de 1 februarie 2017, salariul de bazã minim brut pe tarã garantat în platã, sumã stabilitã în bani care nu include sporuri si alte adaosuri, se stabileste la 1450 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166,00 ore, în medie, pe lunã, în anul 2017, reprezentând 8,735 lei/orã”  – aratã cei de la Eolian Energy în ceea ce priveste salariul minimbrut pe tarã la nivelul anului 2016 si 2017.

Din anul 2014, firma Eolian Energy nu a majorat tarifele, însã cresterile salariale au trebuit suportate. Totodatã în decursul celor trei ani au apãrut si alte majorãri.  “Nivelul de salarizare pentru un muncitor este de 1450 lei/lunã, pentru un program complet de lucru de 166,00 ore, în medie, pe lunã, în anul 2017, reprezentând 8,735 lei/orã în conformitate cu HG nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de bazã minim brut pe tarã garantat în platã. Nivelul de salarizare inclus în fisele de fundamentare pentru conducãtorii auto, în conformitate cu principiul eficientei economice este în cuantum de 1750 lei/lunã pentru un program complet de lucru de 166,00 ore, în medie pe lunã, în anul 2017, reprezentând 10,542 lei/orã. Cresterea tarifului de depozitare în rampã de la 10 lei/mc fãrã TVA în 2014 la 45 lei/mc fãrã TVA în prezent. Cresterea pretului apei de la 2,98 lei/mc fãrã TVA în 2014 la 4,22 lei/mc fãrã TVA (4,6 lei/mc cu TVA) în prezent. Cresterea preturilor pentru materialul antiderapant: de la 200 lei/tonã fãrã TVA în 2014 la 212 lei/tonã fãrã TVA în prezent pentru sare, respectiv de la 30 lei/tonã fãrã TVA în 2014 la 40 lei/tonã fãrã TVA pentru nisip” – mai aratã cei de la Eolian Energy. Dupã aplicarea noilor preturi, tarifele se vor modifica cu sume cuprinse între un leu si 10 lei, în functie de specificul activitãtii desfãsurate.

Monika BACIU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *