Procedura contestatiei împotriva certificatelor de încadrare în grad si tip de handicap, modificatã

Ordonanta de Urgentã a Guvernului României nr. 51/2017, care a modificat, printre altele procedura contestatiei împotriva certificatelor de încadrare în grad si tip de handicap, prevãzutã de Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicatã. a fost adoptatã începând cu data de 30.06.2017

Potrivit art. 87. alin.(5) din OUG 51/2017 certificatele emise de Comisia de Evaluare a persoanelor adulte cu handicap pot fi contestate de titularii acestora, în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare, la instanta de contencios administrativ competentã, cererile adresate instantei fiind scutite de taxa judiciarã de timbru. „D.G.A.S.P.C. Hunedoara comunicã tuturor persoanelor adulte cu handicap cu domiciliul situat pe raza judetului Hunedoara cã începând cu 01.07.2017 contestatiile împotriva certificatelor de încadrare în grad si tip de handicap nu se mai depun la secretariatul Comisiei situat în localitatea Deva, Aleea Romanilor, nr. 7, ci vor fi  depuse la instanta de contencios administrativ competentã  respectiv Tribunalul Hunedoara cu sediul în municipiul Deva, Strada 1 Decembrie 1918, nr. 35”, a declarat Geanina Marina Ianc, directorul DGASPC Hunedoara.

În ceea ce privesc contestatiile depuse pânã la data de 30.06.2017, rãmase nesolutionate, ordonanta precizeazã cã acestea se solutioneazã de Comisia superioarã de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, în termen de 3 luni de la data publicãrii în Monitorul Oficiul al României, Partea I a prezentei ordonante. În semestrul I al anului 2017, Comisia de Evaluare a persoanelor adulte cu handicap Hunedoara a emis un numãr total de 3105 certificate de încadrare în grad de handicap, dintre care 1264 certificate  pentru cazuri noi si 1841 certificate pentru cazuri revizuite. Prin prevederile noii ordonante se încearcã eliminarea barierelor astfel încât nici o persoanã cu dizabilitãti sã nu fie discriminatã, marginalizatã, exclusã sau abuzatã, iar alegerile si aspiratiile ei sã fie respectate si sprijinite.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *