Laptele elevilor “acreste” relatiile contractuale

Elevii din învãtãmântul prescolar beneficiazã, potrivit legii, de produse lactate.  În acest sens, Consiliul Judetean Hunedoara a demarat o licitatie privind “încheierea Acordului-cadru privind furnizarea si distributia produselor lactate pentru elevii din învãtãmântul de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din grãdinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, pentru anii scolari 2017-2018 si 2018-2019”. O societate din judet, aflatã în insolventã, a vrut contractul, însã oferta i-a fost respinsã. Societatea în cauzã a depus o contestatie.

“Prin contestatia nr. 290/20.06.2017, înregistratã la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor cu nr. 24843/21.06.2017, depusã de ZARAND LACTATE SA – în insolventã, cu sediul în Risculita, str. Principalã nr. 4, comuna Baia de Cris, judetul Hunedoara, având CUI RO 7850734, numãr de înregistrare în  registrul comertului J20/796/1995, privind procedura de licitatie deschisã, online, privind încheierea Acordului-cadru privind furnizarea si distributia produselor lactate pentru elevii din învãtãmântul de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din grãdinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, pentru anii scolari 2017-2018 si 2018-2019, organizatã de UAT JUDETUL HUNEDOARA, cu sediul în Deva, bd. 1 Decembrie 1918 nr. 28, judetul Hunedoara, în calitate de autoritate contractantã, contestatoarea a solicitat suspendarea procedurii de atribuire pânã la solutionarea pe fond a contestatiei, anularea rezultatului evaluãrii tehnice comunicat prin adresa nr. 7630/31.05.2017 si a rãspunsului la notificarea prealabilã transmis prin adresa nr. 8069/12.06.2017, precum si obligarea autoritãtii contractante la reevaluarea ofertei sale. Pe rol se aflã cererea de suspendare a procedurii”, aratã documentele CNSC. Consiliul National pentru solutionarea contestatiilor a respins “ca nefondatã, cererea de suspendare a procedurii de atribuire cuprinsã în contestatia depusã de ZARAND LACTATE SA – în insolventã, în contradictoriu cu UAT JUDETUL HUNEDOARA. 1 Împotriva ei se poate formula plângere, în termen de cinci zile de la comunicare”.

Monika BACIU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.