Elevii si studentii, asigurati pânã la împlinirea vârstei de 26 de ani

Absolventii de liceu beneficiazã de asigurare socialã de sãnãtate pânã la începerea anului universitar, dar nu mai mult de trei luni de la terminarea studiilor.  Conform legislatiei în vigoare, toate persoanele pânã la vârsta de 18 ani beneficiazã de asigurare socialã de sãnãtate, fãrã plata contributiei. Totodatã, tinerii cu vârsta cuprinsã între 18 ani si 26 de ani sunt, de asemenea, scutiti de la plata contributiei, dacã sunt elevi, inclusiv absolventii de liceu, pânã la începerea anului universitar. Cei care nu doresc sã îsi continue studiile, dacã nu realizeazã venituri din muncã sau din alte surse, vor fi asigurati pentru o perioadã de maximum trei luni de la absolvirea liceului. De asemenea, studentii de pânã la 26 de ani beneficiazã de asigurare de sãnãtate, fãrã a plãti contributii la stat, dacã nu au venituri din muncã. Odatã cu încheierea studiilor universitare, absolventii de facultate, cu vârsta de pânã la 26 de ani, care se înscriu la masterat sau alte studii, nu mai figureazã asigurati în sistemul public de asigurãri sociale de sãnãtate din România, pânã la reluarea studiilor.Între Ministerul Educatiei Nationale si Cercetãrii Stiintifice si Casa Nationalã de Asigurãri de Sãnãtate existã un protocol care vizeazã gestionarea calitãtii de asigurat pentru elevii si studentii cu vârsta cuprinsã între 18 si 26 de ani. Astfel, în baza acestui protocol, toti elevii si studentii care nu realizeazã venituri din muncã sau alte surse vor fi preluati automat în evidenta Casei de Asigurãri de Sãnãtate Hunedoara.

Biroul de presã al C.A.S. Hunedoara

Advertisements