Premierã! Municipalitatea de la Vulcan invitã la cresterea gradului de civilizatie europeanã

Primele reglementãri privind detinerea câinilor de companie si accesul persoanelor însotite de câini în spatii special amenajate din municipiul Vulcan. Consiliul Local de la Vulcan bifeazã o premierã.

Deranjati de cei care detin animale de companie si nu respectã nicio regulã a bunului simt, mai multi cetãteni au solicitat autoritãtilor locale de la Vulcan instituirea unui regulament. Acest lucru s-a si materializat printr-o hotãrâre de consiliu local care prevede „aprobarea unor reglementãri privind detinerea câinilor de companie si accesul acestora pe domeniul public si privat al municipiului Vulcan”.

Invitã la civilizatie

Municipalitatea de la Vulcan îi invitã pe detinãtorii de animale de companie sã sporeascã gradul de civilizatie. Prevederile O.G.21/2002 privind gospodãrirea localitãtilor urbane si rurale stabilesc în sarcina consiliilor locale obligatia privind întretinerea spatiilor verzi, a parcurilor, grãdinilor publice, a terenurilor de sport si de joacã pentru copii, a celorlalte locuri publice de agrement, iar în sarcina cetãtenilor respectarea mãsurilor stabilite de consiliile locale pentru asigurarea igienei publice si a curãteniei în localitãti.

“Cetãtenii  sunt obligati sã asigure si sã mentinã un mediu de viatã sãnãtos pentru toti semenii lor, inclusiv prin abtinerea de la poluarea fonicã si prin pãstrarea curãteniei în parcurile publice din municipiul nostru. Întrucât numerosi cetãteni au semnalat faptul cã  adesea în parcurile publice  diversi cetãteni pãtrund împreunã cu animalele de companie, care produc  mizerie creând disconfort psihic, este necesarã adoptarea unei hotãrâri în acest sens. Dacã stãpânii lor ar avea asupra lor câteva obiecte necesare curãtãrii dejectiilor produse de propriul câine, am putea sã ne aliniem  standardelor de  civilizatie europeanã spre care tindem. Conform art.36 alin.1 din Legea 215/2001 a administratiei publice locale republicatã ,,Consiliul Local are initiativã si hotãrãste, în conditiile legii, în toate problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege în componenta altor autoritãti ale administratiei publice locale sau centrale”, aratã expunerea de motive.  Consiliul local exercitã atributii privind gestionarea serviciilor furnizate cãtre cetãteni. “Prin acest proiect de hotãrâre propunem stabilirea unor norme generale si obligatorii privind întretinerea si circulatia animalelor de companie în municipiu. Mentionãm faptul cã reglementarea situatiei acestor animale de companie, implicã necesitatea înfiintãrii unui spatiu public pentru câini special destinat plimbãrii si recreerii acestor animale de cãtre  detinãtori, într-un cadru natural adecvat, si aici ne referim în special la câinii de companie”, mai aratã proiectul de hotãrâre.  Mai multe acte normative nationale, dar si europene stau la baza proiectului de hotãrâre de la Vulcan.

Monika BACIU

Advertisements