Chirii recalculate pentru tinerii din ANL

Tinerilor care locuiesc cu chirie în blocul ANL din Petrosani li se vor recalcula chiriile.  Prin hotãrârea Guvernului României nr. 304/2014 au fost aduse modificãri la normele de aplicare a Legii nr. 152/1998 în privinta stabilirii modului de calcul lunar al chiriei aferente locuintelor pentru tineri destinate închirierii.

“Conform acestor modificãri legislative, chiria se stabileste anual, în baza valorii de înlocuire stabilite prin Ordin al Ministrului Dezvoltãrii Regionale si Administratiei Publice pentru anul în curs si va acoperi cheltuielile de administrare, întretinere, reparatii precum si recuperarea investitiei în functie de durata normatã stabilitã potrivit prevederilor legale. De asemenea la stabilirea chiriei lunare se va avea în vedere coeficientul de ponderare în functie de rangul localitãtii, anul receptiei la terminarea lucrãrilor precum si venitul brut pe membru de familie al titularului contractului de închiriere”, aratã proiectul de hotãrâre supus spre aprobare.  La nivelul municipiului Petrosani existã la aceastã datã un bloc de locuinte construite de Agentia Nationalã pentru Locuinte, acesta fiind dat în folosintã în anul 2009. 16 unitãti locative contine imobilul.

Monika BACIU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *