SURPRIZÃ! Pierderile CEH au scãzut în 2016

Complexul Energetic Hunedoara bifeazã o premierã. Pierderile înregistrate în decursul anului 2016 au scãzut cu aproape jumãtate, fatã de anul 2015. Cifrele sunt relevate de bilantul întocmit la nivelul societãtii.

P ierderi diminuate cu aproape jumãtate

Bilantul la finalul anului 2016 aratã cã CEH a înregistrat pierderi de 858.352.166 lei, fatã de 1.661.611.978 lei. “La 31 decembrie 2016, situatiile financiare prezintã o pierdere curentã în sumã de 858.352.166 lei, pierdere raportatã în sumã de 2.590.274.517 lei, obligatii curente ce depãsesc activele curente cu suma de 1.095.092.290 lei, iar rata lichiditãtii curente de 0,09. Previziunile referitoare la exercitiul 2017 prezintã de asemenea un rezultat anual negativ”, aratã situatiile  financiare ale CEH.  La fel ca în fiecare an, cei de la CEH spun cã pierderile vor fi acoperite din …  PROFIT. “În perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2016 Societatea a înregistrat o pierdere de 858.352.166 lei, pierdere ce urmeazã a fi acoperitã din profiturile anilor viitori”, mai mentioneazã oficialii CEH în raport. În cursul anului 2016 veniturile financiare ale CEH au înregistrat o scãdere cu 7,64% de la 9.800 mii lei programate la 9.051 mii lei venituri realizate.

Cheltuieli reduse

Intrarea în insolventã a CEH a dus si la reducerea cheltuielilor. Contractul colectiv de muncã a fost denuntat, înregistrându-se astfel o diminuare a cheltuielilor de naturã salarialã.  “Se constatã cã la capitolul cheltuieli cu personalul s-a înregistrat o economie de 11.193 mii lei, respective 3,37%. Reducerea se datoreazã faptului cã în perioada insolventei, începând cu data de 17.03.2016 pânã în data de 08.11.2016, administratorul judiciar a denuntat contractul colectiv de muncã aflat în vigoare pânã la 31.07.2016. Prin denuntarea CCM s-au efectuat economii în anul 2016 din: neacordarea adaosului de sãrbãtori, neacordarea primei jubiliare, neacordarea adaosului de ziua salariatului, neacordarea pânã în luna septembrie a primei de pensionare,  neacordarea pânã în luna noiembrie a ajutoarelor sociale pentru boli grave si incurabile, neacordarea adaosului de ziua copilului, neacordarea tichetelor cadou, neacordarea tichetelor de masã, neacordarea pânã în luna noiembrie a ajutorului de încãlzire. De asemenea reducerea cheltuielilor cu personalul se datoreazã si faptului cã personalul a fost în întreruperea temporarã a activitãtii prin suspendarea contractelor individuale de muncã fãrã încetarea raporturilor de muncã pe motive economice, pe o perioadã cuprinsã între 1 si 10 zile pe lunã, perioadã în care salariatii au beneficiat de o indemnizatie egalã cu 75% din salariul de bazã corespunzãtor locului de muncã ocupat”, aratã raportul administratorilor.  Pierderile din activitatea de exploatare pentru anul 2016 au fost în sumã de 838.240 mii lei, în timp ce pierderile din activitatea financiarã au ajuns la 20.112 mii lei.

“De fapt, pierderea înregistratã pentru anul 2016 din activitatea curentã este de 352.328 mii lei diferenta de 533.024 mii lei provenind din penalitãtile aplicate pentru neachizitionarea pânã la data de 30.04.2017 a deficitului de certificate de emisii de gaze cu efect de serã. În aceste conditii pierderea realizatã ar fi fost de 352.328 mii lei cu 4,9% mai micã decât  pierderea prevãzutã în bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 de 310.015 mii lei. Pierderile raportate din exercitiile anterioare se ridicã la 2.590.274 mii lei, care cumulate la rezultatul anului curent însumeazã 3.448.626 mii lei”,  mai aratã raportul administratorilor CEH.

De cealaltã parte, CEH are datorii de ordinal zecilor de milioane de lei cãtre creditori, care cer intrarea în insolventã a societãtii.

Monika BACIU

Advertisements

3 comentarii la „SURPRIZÃ! Pierderile CEH au scãzut în 2016

 • 14 iunie 2017 la 12:14
  Permalink

  Au scazut pierderile pentru ca le-a intrat ajutorul de stat. Fara ajutor, baietii astia nu fac doi bani.

 • 14 iunie 2017 la 14:10
  Permalink

  Au scazut pierderile pentru ca a fost in insolventa si au fost administrate resursele mai bine, s-au redus cheltuielile cu forta de munca (disponibilizari) si a scazut productia de energie electrica, dar… s-a reintrat in normal.

 • 18 iunie 2017 la 17:29
  Permalink

  au scazut pierderile , pentru ca de la fiecare sclav, s-a furat , in medie , anul trecut cite 5.000 de lei, prin nerespectarea contractului colectiv de munca si taierea unor drepturi… dar sclavii, merg la sut si simbetele…:(((

Comentariile sunt închise.