Cum se pot casa parcãrile?

Douã parcãri din municipiul Petrosani vor fi casate. Directia de Administrare a Domeniului Public si Privat al municipiului Petrosani solicitã casarea a douã parcãri care au fost dobândite în anii 1968-1985. Cum se pot casa douã parcãri ar fi întrebarea? Reprezentantii DADPP dau si rãspunsul.

“Sunt parcãri care nun e apartin nouã si am fãcut reevaluarea patrimoniului si s-au depistat niste parcãri care nu ne apartin. Spre exemplu, este o parcare în zona UMIROM care nu este în proprietarea noastrã, iar la inventariere am constatat cã nu ne apartine nouã si le scoatem din inventar”, declarat Daniel Visan, director executive DADPP.

“Domeniul public al comunelor, al oraselor si al municipiilor este alcãtuit din bunurile prevãzute la pct. III din anexa la Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietatea publicã (…) declarate ca atare prin hotãrâre a consiliului local, dacã nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public national ori judetean. Inventarul bunurilor care alcãtuiesc domeniul public al unitãtilor administrativ teritoriale se întocmeste de comisii special constituite. În baza deciziei directorului DADPP (…) s-a procedat la inventarierea fapticã a bunurilor apartinând domeniului public si privat al municipiului Petrosani de cãtre comisiile de inventariere. Ca urmare a inventarierii domeniului public si privat al municipiului Petrosani, în baza procesului verbal (…), au fost identificate bunuri apartinând domeniului public al municipiului Petrosani, care nu mai corespund normelor în vigoare”, aratã nota de fundamentare a proiectului de hotãrâre prin care se propune trecerea unor bunuri din domeniul public al municipiului Petrosani în domeniul privat si casarea acestora.

6-1

SF-urile pentru realizarea ANL-ului, aceeasi soartã

Aceeasi soartã o va avea si studiul de fezabilitate întocmit în vederea realizãrii unui bloc ANL în zona Pãcii din localitate. Anul trecut, consilierii locali au renuntat la constructia blocurilor ANL. Proiectul a fost depus de ani de zile, însã cei de la Ministerul Dezvoltãrii nu au mai alocat niciun leu pentru aceastã investitie care ar fi venit în sprijinul tinerilor. Ba mai mult, cetãtenii din zonã s-au opus vehement construirii blocurilor ANL pe spatiul verde.  Astfel, se va casa studiul “geo construire bloc ANL” si “SF construire blocuri ANL” cu mentiunea cã “se aplicã prevederile HCL 356/19.12.2016 care aprobã renuntarea la implementarea proiectelor de construire a locuintelor pentru tineri, destinate închirierii (ANL), în zona strada Pãcii”.  Cele douã studii pentru realizarea blocurilor ANL au costat 39.377 de lei. Directia de Administrare a Domeniului Public si Privat de la Petrosani mai propune spre casare si alte mijloace fixe si obiecte de inventar din patrimoniul privat al municipiului Petrosani.

Monika BACIU

Advertisements