Ministerul Energiei spectatorul inert în regia proprie / Complexul Energetic Hunedoara functioneazã ILEGAL din 2012

Companie de stat – fãrã stat
Companie cu statut – fãrã importantã
Stat – fãrã atributii
5 ani – 9 directori

Complexul Energetic Hunedoara este compania de stat detinutã în proportie de 100% de statul român, prin Ministerul Energiei. Adicã toate deciziile ar trebui sã apartinã statului, prin organismele abilitate. Numai cã ministerul este un spectator inert care asistã la o piesã în regie proprie. Statul îsi ia mâinile de pe companie.

“CE Hunedoara este persoanã juridicã românã, constituitã sub forma societãtii pe actiuni la care Statul Român este actionar unic, interesele sale în Adunarea Generalã a Actionarilor fiind reprezentate prin Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici si Mijlocii si Mediul de Afaceri (Actionarul Unic)”, aratã actul constitutiv al CEH actualizat la data de 28 iulie 2015.

Schimbãri fãrã rãspuns

Complexul Energetic Hunedoara functioneazã în baza prevederilor Legii 31/16.11. 1990, adicã legea societãtilor comerciale. Statul român este cel care prin reprezentantii sãi trebuie sã se îngrijeascã de buna functionare a societãtii, adicã sã aibã grijã fix de bunul sãu. Numai cã în decursul anilor, bunul statului a devenit o gaurã neagrã. Totul s-a întâmplat cu grijã statului prin neimplicarea acestuia. Ultima schimbare a avut loc odatã cu înlãturarea lui Mihael Melczer din functia de director al Complexului Energetic Hunedoara. Consiliul de Administratie a luat act de încetarea mandatului si nu l-a mai prelungit. Am cãutat rãspuns la Ministerul Energiei, acel organism al cãrui bun este Complexul Energetic Hunedoara.

“Conform prevederilor Legii 31/16.11.1990 privind societãtile comerciale, cu modificãrile si completãrile ulterioare, numirea directorului general al Societãtii Complexul Energetic Hunedoara S.A. (“CEH”) se face prin decizia Consiliului de Administratie, fãrã a fi necesarã convocarea Adunãrii Generale a Actionarilor societãtii pentru acest subiect. Drept urmare, considerãm cã trebuie sã vã adresati conducerii administrative a societãtii, respectiv Consiliului de Administratie al CEH, privind numirea / revocarea directorului general”,  aratã un rãspuns al Ministerului Energiei.

CEH a functionat ILEGAL

Complexul Energetic Hunedoara functioneazã ilegal încã de la înfiintare. În cinci ani de la înfiintare, Complexul Energetic Hunedoara a fost condus de 9 persoane, asta desi actul constitutiv al societãtii spune cã mandatul unui director general se încheie pe o perioadã de cel putin 2 ani. Prima regulã încãlcatã. Toti directorii generali ai CEH au fost numiti pe o perioadã de 3 sau 6 luni. În cazul unora contractul de mandat a fost prelungit, în cazul altora nu.  “Durata mandatului directorului general al societãtii este de minim 2 (doi) ani. Mandatul directorului general care si-a îndeplinit corespunzãtor atributiile poate fi reînnoit. Directorul general poate fi rezolvat oricând de Consiliul de Administratie. În cazul în care revocarea intervine fãrã justã cauzã, directorul general este îndreptãtit la plata de daune-interese”, aratã actul constitutiv al CEH.  Si fostul administrator judiciar al Complexului Energetic Hunedoara a subliniat faptul cã la CEH conducerea s-a schimbat de nenumãrate ori.  “Managementul Complexului Energetic Hunedoara a fost dezastruos, factorul politic dictând numirile si nu criteriul competentei. De la înfiintare s-au perindat la conducerea companiei 17 persoane în cadrul Consiliului de administratie si numai în ultimul an -2015 – au fost schimbati 5 directori  generali”, arãta raportul Casei de Insolventã GMC Craiova din anul 2016, atunci când CEH încã se afla în insolventã.

Singurul director general al CEH care a fost recrutat pe baza ordonantei corporatiste a fost Emil Florut. Acesta a fost însã revocat din functie de un Consiliu de Administratie numit pe criterii politice. Din acest motiv, Emil Florut a si actionat în instantã societatea, procesul nefiind încã finalizat.

Fãrã plan de administrare

Planul de administrare – pentru Consiliul de Administratie, respectiv planul de management – pentru conducerea executivã, este o necunoscutã. CEH a functionat în cei 5 ani fãrã niciun plan. De pe o zi pe alta. Sursele noastre spun cã nu au fost întocmite astfel de planuri pentru cã STATUL ROMÂN nu a numit consiliile de administratie pe baza ordonantei corporatiste, iar mandatul initial a fost de doar 4 luni, acesta fiind prelungit în anumite cazuri. Consiliul de Administratie trebuie sã aibã un plan de administrare, în baza cãruia se poate face un plan de management si se pot conduce operatiunile societãtii.

Rãspunderea întocmirii planului de administrare apartine Consiliului de Administratie, astfel cum rezultã din prevederile art.14 (3)(1) lit.k) din Actul Constitutiv al societãtii, conform cãruia Adunarea Generalã a Actionarilor “aproba planul de administrare elaborat de administratori pe întreaga perioadã de numire  a acestora(…)”, dar si din prevederile art.30 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporative a întreprinderilor publice. “Fãrã  a avea caracter limitativ, Consiliul de Administratie al Societãtii are urmãtoarele atributii si competente: a) în termen de 90 (nouãzeci) de zile de la numire, elaboreazã si prezintã Adunãrii Generale Ordinare a Actionarilor, în vederea aprobãrii un plan de administrare care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performantã stabilite în contractele de mandat”, aratã Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie din cadrul Complexului Energetic Hunedoara.  Acelasi stat a oferit o portitã de scãpare. A numit Consiliul de Administratie pe o perioadã de 4 luni, cu posibilitatea de prelungire a mandatului de administrare.

Statul a fost informat permanent, probabil

Teoretic, conform aceluiasi document, statul român, adicã actionarul unic al Complexului Energetic Hunedoara trebuia sã cunoascã în permanentã situatia societãtii. Regulamentul obliga Consiliul de Administratie sã informeze actionarul cu privire la evolutia societãtii. “Prezintã semestrial Adunãrii Generale a Actionarilor un raport privind activitatea de administrare desfãsuratã, care include si informatii referitoare la executia contractelor de mandat ale directorilor, detalii privind activitãtile operationale,  performantele financiare si raportãrile contabile semestriale ale societãtii”, mai aratã  acelasi document.  Având în vedere cele mentionate, statul român a cunoscut în detaliu situatia Complexului Energetic Hunedoara si a asistat pasiv la îngroparea societãtii.

Monika BACIU

Advertisements

Un comentariu la „Ministerul Energiei spectatorul inert în regia proprie / Complexul Energetic Hunedoara functioneazã ILEGAL din 2012

  • 11 mai 2017 la 09:24
    Permalink

    si iarasi ne punem intrebarea…….CUM MAI FUNCTIONEAZA ACEST CEH ?

    Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.