Cristian Resmeritã acuzã CA-ul de la CEH de acte criminale

1-1“Sã nu creadã cineva cã dacã Stamin Purcaru este membru PSD are protectia în fata mea. Dacã si-a asumat pozitia de presedinte al Consiliului de Administratie al CEH nu are rolul nici de a se rãzboi cu Melczer sau care mai e pe acolo, ci trebuie sã colaboreze pentru a duce mai departe Complexul. (…) Eu din câte stiu, cei care sunt numiti în momentul de fatã, presedintele Consiliului de Administratie, domnul Purcaru chiar a fãcut parte si din alte consilii de administratie, a mai fost si cunoaste si este un lucru destul de periculos faptul cã în luna mai sã nu avem nici mãcar o schitã a bugetului de venituri si cheltuieli si consider cã este un  act criminal al Consiliului de Administratie, al presedintelui si a celor care sunt acolo”
CRISTIAN RESMERITÃ, senator PSD

Cristian Resmeritã a declansat jihadul împotriva Consiliului de Administratie al Complexului Energetic Hunedoara. Stamin Purcaru (PSD), presedintele Consiliului de Administratie al CEH, a intrat în atentia senatorului PSD, Cristian Resmeritã. Acesta acuzã CA-ul de la CEH de faptul cã nu are nicio strategie de viitor pentru societate.

“În perioada de când sunt senator, una dintre preocupãrile mele cele mai importante a fost si Complexul Energetic Hunedoara. Am fãcut o serie de interpelãri cãtre ministrul Energiei, domnul Petcu, însã rãspunsul pe care mi le dã sub semnãtura dânsului frizeazã ridicolul si chiar dacã suntem într-o aliantã la guvernare eu nu pot sã fiu de acord cu astfel de rãspunsuri si ceea ce ne spun dânsii. Ministerul si Consiliul de Administratie nu îsi asumã nimic. Am pus niste întrebãri legate de indicatorii de performantã ai conducerii. Mi se pare normal ca atunci când conduci sã ai niste obiective. Mi s-a dat un rãspuns la misto din care îmi dau seama cã nu existã niciun fel de indicator de performantã”,  a declarat Cristian Resmeritã, senator PSD.

Resmeritã este nemultumit si de faptul cã nici ministerul si nici Consiliul de Administratie nu au rãspunsuri concrete legate de strategia de restructurare si reorganizare a CEH.

“Am pus întrebãri cu privire la programul de restructurare si reorganizare al CEH. Toatã lumea vorbeste de reorganizarea Complexului, de disponibilizãri, lumea se întreabã dacã primesc acele sume de disponibilizare sau nu. Programul de restructurare este un rãspuns  în sapte rânduri al ministrului. E un ministru atâta de slab care acceptã sã semneze astfel de rãspunsuri în care îmi spune cã în termen de 60 de zile de la numire directorii executivi numiti de Consiliul de Administratie trebuie sã prezinte un program de management. Am mai întrebat ce face Consiliul de Administratie si mi s-a spus cã acesta va elabora o propunere pentru componenta de administrare în vederea realizãrii indicatorilor de performantã financiari si nefinanciari. Am impresia cã ne aflãm într-un film mut în care se dau niste rãspunsuri la misto, din care omul sã nu mai înteleagã nimic”, a mai spus Resmeritã. Rãspunsul primit de Resmeritã de la ministrul Energiei, Toma Petcu, subliniazã faptul cã  “Consiliul de Administratie va elabora o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare în vederea realizãrii indicatorilor de performantã financiari si nefinanciari”. CEH nu are un buget de venituri si cheltuieli. În asteptarea unei posibile intrãri în insolventã, Consiliul de Administratie nu a întocmit nicio schitã de buget pentru societate. “Am întrebat ce face Consiliul de Administratie pentru cã nu cred cã trebuie sã facã doar directorul general. Trebuie sã fim echilibrati. Primul lucru pe care Consiliul de Administratie trebuie sã îl facã este un buget de venituri si cheltuieli. În momentul de fatã, ministrul spune cã Consiliul de Administratie nu a trimis actionariatului niciun proiect de buget pe anul 2017. Eu din câte stiu, cei care sunt numiti în momentul de fatã, presedintele Consiliului de Administratie,  domnul Purcaru  chiar a fãcut parte si din alte consilii de administratie, a mai fost si cunoaste si este un lucru destul de periculos faptul cã în luna mai sã nu avem nici mãcar o schitã a bugetului de venituri si cheltuieli si consider cã este un act criminal al Consiliului de Administratie, al presedintelui si a celor care sunt acolo”, mai spune senatorul PSD. Ministerul Energiei aratã cã “pânã la data prezentei Consiliul de Administratie nu a transmis actionarului Ministerului Energiei o propunere de BVC pentru anul 2017, precum si fundamentarea acestuia, tinându-se cont si de data numirii noilor administratori”. Resmeritã se opune închiderii unitãtilor miniere Lupeni si Lonea. Se discutã alte variante care vizeazã închiderea pãrtilor neviabile din cadrul celor patru unitãti miniere. Consiliul de Administratie nu a formulat un rãspuns clar care sã îl multumeascã pe senator.

“Altã întrebare a fost referitoare la pozitia Consiliului de Administratie fatã de închiderea minelor Lupeni si Lonea. Am discutat si personal cu cei din Consiliu de Administratie si am spus cã nu voi fi de acord ca mina Lupeni sã fie închisã. Am plecat din pozitia de primar al municipiului Lupeni, unde zic cã mã descurcam destul de bine, pe o pozitie de senator, la Bucuresti din partea PSD, pentru ca exploatãrile miniere Lupeni si Lonea sã nu se închidã. Consiliul de administratie nu îmi spune mai nimic (…), îmi spun o poveste cu ce a fost în trecut. Eu am întrebat care este pozitia lor fatã de acest lucru”, a mai spus Cristian Resmeritã.

Resmeritã îl avertizeazã pe presedintele Consiliului de Administratie, Stamin Purcaru, de faptul cã îsi va pierde sustinerea dacã nu prezintã o strategie coerentã pentru CEH.

“Sã nu creadã cineva cã dacã Stamin Purcaru este membru PSD are protectia în fata mea. Dacã si-a asumat pozitia de presedinte al Consiliului de Administratie al CEH nu are rolul nici de a se rãzboi cu Melczer sau care mai e pe acolo, ci trebuie sã colaboreze pentru a duce mai departe Complexul. Dacã se doreste ca mina Lupeni si Lonea sã fie închise trebuie sã anunte oamenii pentru ca acestia sã îsi facã planuri de viitor. Am mers la Bucuresti pentru cã am stiut cã împreunã cu un guvern PSD pot sã rezolv niste probleme nu m-am dus sã punem un alt manager la Complex în locul domnului Melczer, nici sã ne punem directori la exploatãri miniere”, a mai spus Cristian Resmeritã, în cadrul conferintei de presã. CEH, în istorie

Strategia CA-ului pentru CEH este în “elaborare”. Resmeritã îi acuzã pe membrii CA de faptul cã nu prezintã clar care este viziunea pentru societate, în schimb acesta a primit istoria CEH-ului. “Am mai pus o întrebare Consiliului de Administratie, care este calendarul de activitãti, de actiuni si mi-au zis cã CEH a intrat de douã ori în insolventã si a iesit de douã ori. Greseala cea mai mare a celui care conduce în momentul de fatã Complexul este cã nu scapã de acesti oameni. Oamenii trebuie sã îsi asume cã au semnat pentru închiderea exploatãrilor miniere. A venit si protocolul de la vremea respectivã, inclusiv cu semnãtura prefectului de la vremea respectivã, sunt în stare sã zicã cã nu sunt semnãturile lor. Nu poate ministrul sã îmi rãspundã în acest hal. Nu poate Consiliul de Administratie sã se facã cã lucreazã. Mi-au spus într-un rãspuns cã s-au întâlnit sãptãmânal”, a mai spus Resmeritã. Consiliul de Administratie trebuie sã se retragã sau sã colaboreze cu directorul general, mai subliniazã senatorul PSD.  “Trãim un moment de maximã lasitate în care nu îsi asumã nimeni nimic, în care directorul general e înconjurat de o echipã de supravietuitori. Ãstia au supravietuit la toate regimurile politice, la toate exploziile. Nu stiu cum au rusinea de a sta pe niste scaune, când sunt pensionabili de 5-7 ani de zile si când oameni care nu îndeplinesc conditiile de pensie pleacã. Eu cred cã Consiliul de Administratie trebuie sã îsi ia rolul în serios si nu mã intereseazã nici cine este director general, mã intereseazã ca cei care au fost desemnati în Consiliul de Administratie, care încaseazã 6000-7000-8000 lei/lunã, sã fie seriosi, sã îsi vadã de treabã, sã vinã cu un proiect pentru CEH si sã spunã oamenilor ce se va întâmpla în viitor. Le-am spus celor din Consiliul de Administratie cã le vine rândul. Sã nu creadã cineva cã are protectia vreunui partid, a vreunui presedinte. Astãzi luptãm pentru Valea Jiului. dacã sunt în stare bine, dacã nu sã se retragã. Dacã nu sunt în stare sã colaboreze cu directorul general sã se retragã. Trebuie sã stea la aceeasi masã, sã îsi învingã orice orgoliu. Consiliul de Administratie sã îsi facã datoria, presedintele Consiliului de Administratie trebuie sã îsi facã datoria. Dacã asistãm la o hartã între CA si conducerea executivã niciodatã nu o sã facem treabã bunã. CA are un mandat pe patru luni de zile. Din punctul meu de vedere Consiliul de Administratie manifestã o lasitate excesivã, iar pe lângã lasitate e si o lipsã de pregãtire”, a concluzionat Cristian Resmeritã. În rãspunsul la întrebarea „calendarul de actiuni/activitãti al CA” se asteaptã decizia instantei cu privire la declararea insolventei.

“Situatia insolventei CEH este una atipicã, nemaifiind întâlnitã în cazuistica procedurilor de insolventã. În cursul anului 2016, CEH a intrat de douã ori în insolventã la cererea sa si a fost scoasã din insolventã prin deciziile instantei tot de douã ori. O a treia cerere de intrare în insolventã a fost depusã de societate în data de 29.11.2016 si a fost respinsã de Tribunalul Hunedoara în data de 07.02.2017. Solicitarea creditorilor CEH pentru deschiderea procedurii insolventei face obiectul dosarului nr. 5075/97/2016 aflat pe rolul Tribunalului Hunedoara. la data de 08.03.2017 judecãtorul a dispus suspendarea judecãrii cauzei pânã la solutionarea de cãtre Curtea de Apel Alba Iulia a apelului formulat de CEH la hotãrârea Tribunalului Hunedoara cu privire la respingerea solicitãrii debitoarei privind deschiderea procedurii insolventei”, mai aratã rãspunsul ministrului Energiei.

1-2

“Biblia” CA-ului

„Biblia” Consiliului de Administratie, adicã regulamentul de functionare si organizare prevede atributii clare pentru membrii consiliului. “Presedintele coordoneazã activitatea Consiliului de Administratie si raporteazã cu privire la aceasta Adunãrii Generale a Actionarilor. El vegheazã la buna functionare a organelor societãtii”, se aratã în regulament. Articolul 8(1) din regulamentul de functionare si organizare al Consiliului de Administratie prevede mai multe atributii si competente.  “În termen de 90 de zile de la numire, elaboreazã si prezintã Adunãrii Generale Ordinare a Actionarilor, în vederea aprobãrii, un plan de administrare care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor si criteriilor de performantã stabilite în contractele de mandat. Stabileste directiile principale de activitate si dezvoltare ale societãtii. Stabileste politicile contabile si sistemul de control financiar si aprobã planificarea financiarã”, aratã regulamentul. Totodatã, CA-ul poate numi sau revoca directorul general, subiect la care Resmeritã a subliniat cã “nici asta nu sunt în stare sã facã dacã vor”.  Consiliul de Administratie “poate cere completarea sau revizuirea planului de management depus de directorul general (…), dacã planul nu prevede mãsurile pentru realizarea obiectivelor cuprinse în contractul de mandate si nu cuprinde rezultatele prognozate care sã asigure evaluarea indicatorilor de performantã stabiliti în contractul de mandat. Dacã planul de management revizuit nu este aprobat de cãtre Consiliul de Administratie, acesta va proceda de îndatã, dar nu mai târziu de 60 de zile, la numirea unui nou director general; mandatul directorului general înceteazã de drept la data numirii noului director general, caz în care cel dintâi nu este îndreptãtit la daune-interese. (…) Avizeazã proiectul de program de activitate si proiectul de buget al societãtii”, mai aratã regulamentul. Sunt doar câteva din atributiile Consiliului de Administratie al Complexului Energetic Hunedoara. CA-ul poate fi si sanctionat, tot în baza regulamentului.

“Membrii Consiliului de Administratie au obligatia de a exercita mandatul cu prudenta si diligenta unui bun administrator.  Membrii Consiliului de Administratie sunt solidar rãspunzãtori fatã de societate pentru: realitatea vãrsãmintelor efectuate de actionari, existenta realã a dividendelor plãtite, existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere, exacta îndeplinire a hotãrârilor Adunãrilor Generale. Membrii Consiliului de Administratie rãspund individual sau solitar, dupã caz, fatã de Societate pentru prejudiciile rezultate din infractiuni sau abateri legale si statutare sau pentru lipsa de prudentã si diligentã în administrarea Societãtii. Totodatã, în astfel de situatii, ei pot fi revocati de Adunarea Generalã a Actionarilor”, mai prevede regulamentul. Totodatã “Consiliul de Administratie rãspunde fatã de Societate pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de directorul general sau de personalul încadrat, când dauna nu s-ar fi produs dacã ei ar fi exercitat supravegherea impusã de îndatoririle functiei lor”

Monika BACIU

10 thoughts on “Cristian Resmeritã acuzã CA-ul de la CEH de acte criminale

 • 20 aprilie 2017 at 20:27
  Permalink

  Lasati vrajeala verbala si treceti la fapte INVESTITII in MINERIT .

  Reply
 • 20 aprilie 2017 at 21:20
  Permalink

  mai ce destept e acest Razmerita. a fost 4 ani la guvernare, acum e din nou si sunt altii de vina. el e cel ce vrea doar binele de parca inchiderile nu se faceau cu girul partidului sau. crede ca toti sunt prosti si-l cred, numai el e destept. ca orice politician se pricepe la toate. nu are simtul ridicolului.

  Reply
 • 20 aprilie 2017 at 22:01
  Permalink

  Senatore,nu te mai baga nici dracu in seama,ministrul nu discuta cu cei care l.au propus pe prostalaul de dragoi la minvest dupa ce a distrus ceh.ul ! Mina Lupeni a trecut pe linie moarta cand erai deputat si nu s.a rezolvat nimic atunci cand era „calda” daramite acum cand s.a „congelat”! Daca tot e vorba de pensionari, dragoi nu e pensionat de vreo 2 ani,purcaru si toti cei care conduc ceh.ul si subunitatile miniere nu sunt pensionabili? Asa ca s.o lasam mai moale cu pensionabilii si salveaza mina lonea si lupeni !

  Reply
 • 20 aprilie 2017 at 22:03
  Permalink

  Erata: toti conducatorii din cadrul ceh sunt pensionabili mai putin directorul general Melczer!

  Reply
 • 20 aprilie 2017 at 23:16
  Permalink

  cine esti tu bai jigodie politica fiu de turnator la securitate de le stii tu pe toate?spune cum in 2012 l ai uns pe dragoi si toate slugile mai nemernicule voi a ti ai adus mineritul aici…spune cum a furat tactu din bani lupenenilor ce merit are fratele tau sa fie director de liceu spuune ce jaf a facut betivul de cumnatul tau la SNIMVJ impreuna cu baronii psd bobar si radu sorin…..ce vrei mai pacaliciule nu vezi ca esti de ris ar trebui sa stai ca strutul cucapul in pamint nu sa ceri tu explicatii ….si noi votantii vrem explicatii de la tine javra….

  Reply
 • 20 aprilie 2017 at 23:49
  Permalink

  ce bine-i sa te faca taticu senatorul prostilor si al babelor plictisite!
  te pricepi la minerit si la energie la fel de bine ca tac’tu.
  pune-l pe fratiorul tau DG la CEH, ca asta mai lipseste.

  Reply
 • 21 aprilie 2017 at 09:20
  Permalink

  lasati-l in pace ca poate EL reuseste sa ne traga teava de inox pana la usa apartamentelor

  Reply
 • 21 aprilie 2017 at 13:51
  Permalink

  Imi pare rau ca trebuie sa recunosc , Resmerita are dreptate in ceea ce-l priveste pe Purcaru. Pe acest Purcaru intotdeauna l-au interesat in primul rand afacerile proprii si „buzunarul” propriu. In rest….Dumnezeu cu mila!

  Reply
 • 23 aprilie 2017 at 17:32
  Permalink

  Rasmerita Cristian a inceput campania electorala la Lupeni. Rasmerita Cristian trebuie tras la raspundere pentru taierea ILEGALA a pomilor ormamentali din cartierele Lupenene.RAZMERITA LUCIAN care se doreste primar ” Dinastia ”Episodul 3 trebuie acuzat ca isi construieste um MARE MAGAZIN pe un PARC ,obtinut ilegal in perioada cand tatal turnator si HOT i la oferit cand avea majoritate in consiliu local la Lupeni. Domnilor fosti consilieri.. PREGATITI-VA ”VINE CUTREMURUL IN PRIMARIA LUPENI INCEPAND CU 11 -06-2017. Episodul 1 !

  Reply
 • 23 aprilie 2017 at 20:35
  Permalink

  doi nenorociti pusi pe jaf pe vremuri au fost tovarasi de faradelegi purcaru si resmerita ….acum cred ca nu se inteleg de bani….doua gunoaie umane care fac valea jiului de rusine.

  Reply

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *