Cãrbunele a asigurat 24,37% din energia electricã a tãrii

Regenerabilele au întrecut cãrbunele la productia energiei electrice în 2016. Raportul ANRE pentru anul trecut aratã cã energia din surse regenerabile a asigurat 42,29% din productia nationalã de electricitate.  Cea mai mare pondere în cosul energetic o are energia hidro, cu un procent de  29,88% din productia totalã a tãrii de energie electricã. Urmeazã energia eolianã cu 11,07%, energia fotovoltaicã cu 1,18%, iar din biomasã s-a produs 0,16% din total. Cãrbunele a asigurat 24,37% din totalul de energie electricã la nivel national, în anul 2016. Rolul cãrbunelui se vede în perioadele de crizã, atunci când nivelul lacurilor de acumulare este scãzut sau când vântul nu bate. “Productia de energie electricã din resursã hidro este dependentã de rezervã de energie din principalele lacuri de acumulare, dar în acelasi timp o si influenteazã”, aratã raportul ANRE. Gazul a contribuit la 15,18% din  productie, iar pãcura, la 0,26% din total. Acelasi raport aratã cã în lunile de iarnã si cele de varã energia produsã pe bazã de cãrbune este la limite ridicate. Productia nationalã de electricitate a fost în 2016 de 61,80 TWh, în scãdere cu 1,3% fatã de anul anterior. Consumul national a crescut cu 2,08%, la 52,89 TWh.

Monika BACIU

Advertisements