Pasi pentru atragerea investitorilor

Autoritãtile locale de la Petrila au demarat formalitãtile pentru concesionarea unor suprafete de teren în vederea atragerii investitorilor. Douã terenuri de peste 5000 de metri pãtrati sunt concesionate de edilii petrileni. Unul are o suprafatã de 5500 de metri pãtrati, iar al doilea are o suprafatã de 6938 metri pãtrati la care se adaugã un luciu de apã în suprafatã de 8668 metri pãtrati. Este vorba de cele douã terenuri pentru care s-a aprobat concesionarea în cadrul unei sedinte de Consiliu Local.

Un investitor italian si-a manifestat intentia de a realiza spatii de productie în Petrila. Douã fabrici ar fi urmat a fi realizate, una pentru producerea de componente pentru iluminat si alta de lactate.

“Energy Group Corporation reprezentatã prin Giuseppe Pulitano, în urma analizei, dar mai ales în urma vizitei efectuate în orasul dumneavoastrã si a Vãii Jiului la începutul lunii decembrie am decis urmãtoarele: Construirea unei societãti de drept juridic român în zona dumneavoastrã producãtoare de componente pentru iluminat, investitie care va fi de 3.500.000 euro si care va avea nevoie de 35 de angajati. Pentru realizarea acestei constructii avem nevoie de o halã de 3.500 mp cu o rampã de ridicare si teren în jurul ei pentru parcare. Construirea unei societãti de drept juridic român în zona dumneavoastrã care va face productie de lactate si derivatele ei, investitie care va fi de 1.500.000 euro si care va avea nevoie de 25 de angajati. Pentru realizarea acestei constructii avem nevoie de o halã de 1.500 mp sau un teren de 6000 mp. Având în vedere acest lucru, vã rugãm sã ne comunicati modalitãtile de colaborare sau parteneriat posibile cu administratia orasului Petrila în vederea efectuãrii planului de investitie si management”, aratã scrisoarea trimisã de investitorul italian reprezentantilor Primãriei Petrila.

Suprafata de teren ar fi fost concesionatã, prin licitatie publicã, pe o perioadã de 49 de ani. Cea de-a doua suprafatã de teren ar urma sã fie transformatã într-o zonã de agrement.

“Solicit în vederea concesiunii, o suprafatã de teren, aproximativ 2 hectare, situate în zona Dealul Maleii, incluzând si luciul de apã situat pe acelasi teren. Solicit suprafata terenului respective în vederea amenajãrii unui spatiu de agrement si pescuit sportiv-recreativ”, aratã tânãrul în solicitarea adresatã Primãriei Petrila.  Mai exact proiectul prevedea “aprobarea concesionãrii prin licitatie publicã a douã parcele de teren în suprafata de 5500 mp evidentiat în CF nr. 63546, respectiv 6938 mp evidentiat în CF nr. 63547 si a luciului de apã în suprafata de 8668 mp, evidentiat în CF 62990, situate în extravilanul localitãtii, în vederea desfãsurãrii de activitãti de agrement si pescuit sportiv”.

“Tinând cont cã prin atribuirea contractului de concesiune pentru terenul mai sus mentionat, se vor aduce venituri la bugetul local, se vor crea noi locuri de muncã si se va valorifica potentialul turistic al zonei (…) propun Consiliului Local dezbaterea si aprobarea proiectului în forma prezentã”, aratã nota de fundamentare prin care un tânãr solicitã concesionarea suprafetei de teren si a luciului de apã.

Monika BACIU

One thought on “Pasi pentru atragerea investitorilor

  • 13 aprilie 2017 at 09:06
    Permalink

    bravo mai desteptilor dati tot de parca ar fi al vostru baltile astea au fost populate de oameni demult sa aiba unde pescuii tot anu sa se relaxeze o tara concesionarii astia vor totul dea-moaca sa pescuiesti la program si cu bani concesionati si jiul cu primarie cu tot desteptilor

    Reply

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *