Muzeul Mineritului va fi reabilitat

Muzeul Mineritului din Petrosani va fi reabilitat. Consiliul local aprobã indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Reabilitarea clãdirii Muzeului Mineritului si amenajare muzeisticã”. Proiectul va fi finantat prin programul operational 2014-2020.

“În urma parcurgerii etapei de evaluare tehnicã si financiarã, proiectul “Reabilitarea clãdirii Muzeului Mineritului si amenajare muzeisticã” depus pentru finantare prin POR 2014-2020 (…) a obtinut 78 de puncte din maxim 80 puncte si se aflã în etapa de precontractare, etapã în care se solicitã prezentarea de documente actualizate din cererea de finantare. Muzeul este monument istoric cuprins în lista monumentelor istorice la pozitia 394, având codul HD-II-m-B-03409”, aratã edilii municipiului Petrosani. Este nevoie de reactualizarea indicatorilor tehnico-economici ca urmare a modificãrii TVA-ului.

“Având în vedere faptul cã de la momentul depunerii cererii de finantare pânã la finalizarea procesului de evaluare, au avut loc modificãri legislative în sensul reducerii cotei de TVA de la 20% la 19%, au fost actualizati indicatorii tehnico-economici ai proiectului si este necesarã aprobarea acestora de cãtre Consiliul Local. Valoarea lucrãrilor pentru investitia de bazã actualizatã este de 4.068.607,36 lei (TVA inclus), iar valoarea totalã actualizatã a investitiei este de 4.858.921,07 lei (TVA inclus), conform devizului general actualizat al investitiei”, mai aratã reprezentantii municipalitãtii de la Petrosani. Proiectul a fost depus în luna noiembrie 2016 si a parcurs toate etapele de evaluare, respectiv verificarea eligibilitãtii. Prin proiect, se urmãreste reabilitarea clãdirii muzeului compusã din demisol, parter si pod prin executarea unor lucrãri de reparatii, interventii de consolidare si interventii structurale; accesibilizarea clãdirii pentru persoanele cu dizabilitãti locomotorii prin realizarea unei platforme-ascensor automate în zona accesului principal si construirea unui lift în interiorul clãdirii care sã asigure accesul de la demisol pânã în pod; dotarea muzeului cu instalatii, echipamente si dotãri pentru asigurarea utilitãtilor si a conditiilor de climatizare, sigurantã la foc, antiefractie; dotarea muzeului cu mobilier pentru expunerea si protectia patrimoniului cultural; amenajarea suprafetei exterioare de teren cu alei, trotuare, spatii verzi, realizarea unei platforme betonate pentru prezentarea exponatelor exterioare si a unui spatiu tip piatetã în fata clãdirii.

Monika BACIU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *